Sempozyumun 19. oturumunda dijital çağda haber ve habercilik irdelendi
17.05.2023 13:16

Sempozyumun 19. oturumunda dijital çağda haber ve habercilik irdelendi


Haber Üsküdar - Ayça Aracıçam

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 16-18 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 10.Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Kapitalizm ve İletişim sempozyumunun “Dijital Çağda Haber ve Habercilik" başlıklı on dokuzuncu oturumunu Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Prof. Dr. Ruhdan Uzun yönetti.

Oturumda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Öğr. Gör. Dr. Mehmet Özdemir, "Dijitalleşme ile Yerelleşen Medya: Türkiye'ye Yabancı Medyanın Giriş Serüveni", İstanbul Üniversitesi'nden Dr. Ali Dağlar, "İliştirilmiş Gazeteciliğin Sivil Hali Akredite Gazetecilik ve Basın Özgürlüğü Sorunu", Üsküdar Üniversitesi'nden Halide Nur Karadeniz, "AİHM Kararlarının Ana Akım ve Alternatif Medyada Haberleştirilmesi Üzerine Bir İnceleme", İstanbul Arel Üniversitesi'nden Arş. Gör. Duygu Neşeli, "Afet Döneminde Ulusal ve Yerel Gazetelerin Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz:Kahramanmaraş Depremi Örneği", Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ruhdan Uzun, "Girişimci Gazetecilik ve Dijital Gazeteci Emeği" başlıklı birer bildiri sundular.