Görsel İletişim Tasarımı Bölümü sektör buluşmalarının üçüncüsünü gerçekleştirdi
27.09.2021 15:44

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü sektör buluşmalarının üçüncüsünü gerçekleştirdi


Haber Üsküdar

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü akademi sektör işbirliğini geliştirmek için düzenlediği planlama toplantılarının üçüncüsünü Userspots Ajansı ile gerçekleştirdi.

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü güncel teknoloji ve içeriklere hâkim mezunlar verebilmek için akademi sektör işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen planlama toplantılarını sürdürüyor. Sektör temsilcileri ile yürütülmesi planlanan işbirliği sürecine dair üçüncü toplantı, bölüm akademisyenlerinin yanı sıra Userspots Ajansı’ndan Mustafa Dalcı ve İrem Çetin’in katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının açılışını yapan Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. And. Algül, öğrencilerin sektördeki güncel yönelim ve ihtiyaçlara uygun eğitim alabilmeleri için sektörden isimlerin deneyimlerine kulak vermenin kendileri için önemli bir katkı olduğunun altını çizdi.

Doç. Dr. And Algül, işbirliği planlama toplantılarından temel beklentilerinin eğitimin günceli yakalamasına yardım etmesi olduğunu belirtti. Doç. Dr. Algül, öğrencilerin günceli yakalayabilmesi için sektörden isimlerin yön vereceği etkinliklerin önemli olduğunu, atölye çalışmalarından söyleşilere kadar güncel eğilimleri, sorunları ve sektörün yakın gelecekte yaşayacağı dönüşümleri içeren bir etkinlik planlamasını hedeflediklerini ifade etti. Sektörle işbirliğinden ikinci beklentilerinin ise bölümün müfredatına yönelik öneri ve eleştiriler olacağını belirten Algül, özellikle seçmeli ders önerilerine sıcak baktıklarını dile getirdi.

Toplantıya sektör temsilcisi olarak katılan Mustafa Dalcı, ilk kez akademiden isimlerin müfredatlarına dair öneri ve eleştiriler için kendilerine danıştığını ifade edip sevinçli bir şaşkınlık yaşadıklarını belirtti. Mustafa Dalcı, birlikte çalıştıkları isimlerin diplomalarından ziyade alandaki yetkinliklerine önem verdiklerini belirtip Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin eğitimlerine katkı sunmanın kendileri için de bir kazanç olacağını ifade etti. Dalcı, ortak staj programlarının yanı sıra UX okulu kapsamında Üsküdar Üniversitesi öğrencilerinin deneyim kazanmaları konusunda da yardımcı olmaktan mutluluk duyacaklarını dile getirdi. İrem Çetin ise ajans olarak üniversitelerle işbirliğine önem verdiklerini, öğrencilerle bir araya gelmenin kendilerine sektörün geleceği konusunda ve ortaya çıkacak ihtiyaç ve eğilimleri saptama noktasında yardımcı olduğunu ifade etti.