Uluslararası düzeyde tanınmış isimler İletişim Günleri’nde davetli konuşmacı olacak
22.11.2022 13:17

Uluslararası düzeyde tanınmış isimler İletişim Günleri’nde davetli konuşmacı olacak


Haber Üsküdar

Uluslararası düzeyde tanınmış altı bilim insanı, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından Mayıs 2023’te düzenlenmesi planlanan 10. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Kapitalizm ve İletişim Sempozyumu’nda davetli konuşmacı olacak.

Ana başlığı Dijital Kapitalizm ve İletişim olarak belirlenen ve 15-16-17 Mayıs 2023 tarihlerinde 10'uncusu gerçekleştirilecek olan Uluslararası İletişim Günleri’nin davetli konuşmacıları belli oldu. Yaptıkları çalışmalar ve alana koydukları katkılar ile uluslararası düzeyde tanınan Prof. Dr. Dan Schiller, Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir, Prof. Dr. Gillian Doyle, Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu, Prof. Dr. Paško Bilić ve Prof. Dr. Victor Pickard, 10. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Kapitalizm ve İletişim Sempozyumu’nda davetli konuşmacı olarak sunum gerçekleştirecekler.

Davetli konuşmacılar, sempozyum temasıyla ilgili konularda bilgilerini paylaşacaklar

Sempozyum kapsamında Prof. Dr. Dan Schiller, Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir, Prof. Dr. Gillian Doyle, Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu, Prof. Dr. Paško Bilić ve Prof. Dr. Victor Pickard, sempozyum teması ile ilgili konularda bilgilerini dinleyenler ile paylaşacaklar. Davetli konuşmacıların sunum başlıkları ve çalışma alanları ise şu şekilde:

Illinois Üniversitesi'nde İletişim Profesörü olarak çalışan Prof. Dr. Dan Schiller, “Digital Capitalism in the 2020s: Dividing the World” (2020'lerde Dijial Kapitalizm: Dünyayı Bölmek) başlıklı sunumuyla sempozyuma katkı sağlayacak. Prof. Schiller'in güncel araştırmaları, günümüzün finansal krizinde bilginin ve iletişimin rolüne ve Amerika Birleşik Devletleri'nin telekomünikasyon altyapılarının tarihine odaklanıyor.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir, “Illusions, Dreams and Realities: Work in Digital Capitalism” (İllüzyonlar, Düşler ve Gerçeklikler: Dijital Kapitalizmde Çalışma) başlıklı bir sunum gerçekleştirecek. Prof. Dr. Özdemir’in emek çalışmaları alanında önemli çalışmaları bulunuyor.  

Glasgow Üniversitesi'nde bulunan Merkezi Kültür Politikaları Araştırma Merkezi'nde Medya Ekonomisi Profesörü olan Prof. Dr. Gillian Doyle, “Consolidation in the Transnational TV Production Sector: Independence, Scale, and the Digital Challenge” (Ulusötesi TV Prodüksiyon Sektöründe Konsolidasyon: Bağımsızlık, Ölçek ve Dijital Meydan Okuma) konulu bir sunum yapacak. Prof. Dr. Gillian Doyle, medyanın ekonomi politiği ve dijitalleşmenin etkisi hakkında çeşitli dillere çevrilmiş çalışmalara sahip.

Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu’nun toplumsal hafızadan internete ve gençliğe, politik ikonolojiye kadar pek çok konuda makaleleri ve kitap bölümleri bulunuyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nalçaoğlu’nun ilgi alanları arasında iletişim teorisi ve felsefesi, kültürel çalışmalar, yapısöküm ve medya ekolojisi gibi konular bulunuyor.

Zagreb Üniversitesi’nden Prof. Dr. Paško Bilić, “Platforms from the Perspective of Critical Political Economy” (Eleştirel Ekonomi Politik Perspekiften Platformlar) konulu sunumu ile sempozyumda yer alacak. Prof. Dr. Bilić; dijital kapitalizm, dijital haberler, internet kültürü, medya teorisi ve medya düzenlemesi gibi konularda yaptığı yayınlar ile tanınıyor.

Prof. Dr. Victor Pickard ise “Media for All: Imagining a Post-Commercial Future for Information and Communication” (Herkes İçin Medya: Enformasyon ve İletişim İçin Ticaret-Ötesi Bir Gelecek Hayal Etmek) başlığı ile sempozyumda davetli konuşmacı olarak bir sunum gerçekleştirecek. Prof. Dr. Pickard, Annenberg İletişim Okulu'nda Medya Politikası ve Politik Ekonomi Profesörü olarak çalışmalarına devam ediyor. 12 büyük iletişim dergisinin ve kitap serisinin yayın kurulunda yer alan Profesör Pickard, çok sayıda makale ve kitap ödülünün de sahibidir.