Fakülte seminerinde medya ve toplumsal hafıza ilişkisi konuşuldu
15.11.2019 17:42

Fakülte seminerinde medya ve toplumsal hafıza ilişkisi konuşuldu


Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin düzenli olarak gerçekleştirdiği fakülte seminerinde konuşan Medya ve İletişim Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Topaçoğlu medya ve toplumsal hafıza ilişkisini irdeledi.

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi akademisyenlerinin alanlarında gerçekleştirdikleri çalışmalarını paylaştıkları fakülte seminerlerinde, Medya ve İletişim Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Topaçoğlu, Cumhuriyet’in 100. yıl etkinliklerinin iletişim alanında çalışan akademisyenler tarafından nasıl ele alınabileceği sorusuna yanıt arayan bir sunum gerçekleştirdi. 1968 yılında gerçekleştirilen Meiji 100. Yıl Etkinlikleri’ni ve Japon araştırmacıların konuyla ilgili çalışmalarını Japonya’da bulunduğu sırada yakından inceleme fırsatı bulduğunu belirten Dr. Topaçoğlu, Meiji kutlamaları hakkındaki literatürün Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl etkinlikleri hakkındaki araştırmalar için de önemli bir örnek teşkil edebileceğini belirtti.

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hasan Topaçoğlu, hafıza çalışmaları çerçevesinde toplumların tarihi nasıl hatırladıkları kadar kutlama biçim ve etkinliklerinin de önemli veriler sunduğunu belirtip, yıl dönümü etkinliklerinin iletişim alanında önemli bir çalışma sahası olarak değerlendirildiğini ifade etti. Meiji 100. yıl etkinlikleri ve medyanın ilgili süreçte üstlendiği rolü ele alan çalışmaların Japonya’da geniş kapsamlı bir literatür oluşturduğunu belirten Dr. Topaçoğlu, Japon toplumunun belleğindeki Meiji Dönemi algısının önemli ölçüde 100. yıl kutlamaları sırasında üretilen içerikler tarafından şekillendirildiğini söyledi. Söz konusu dönemde yayımlanan kitap ve filmlerden örnekler veren Dr. Topaçoğlu, medyanın toplumsal hafıza üzerindeki etkisine de dikkat çekti. Kutlama etkinliklerinin geçmişin hatırlanmasından çok toplumların bugünü ve gelecek vizyonu hakkında önemli bir göstergeye dönüştüğünü belirten Dr. Topaçoğlu, Cumhuriyet’in 100. yıl etkinliklerinin de üzerinde durulması gereken yeni bir araştırma sahası olarak önümüzde belirdiğini ifade etti.