Sempozyumun 20. oturumunda dijital çağda televizyon ve sinema konuları ele alındı
17.05.2023 13:28

Sempozyumun 20. oturumunda dijital çağda televizyon ve sinema konuları ele alındı


Haber Üsküdar - Hazal Göksun

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 16-18 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 10.Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Kapitalizm ve İletişim Sempozyumunun "Dijital Çağda Televizyon ve Sinema" başlıklı yirminci oturumunu Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Serdar Öztürk yönetti.

Oturumda İstanbul Kültür Üniversitesi'nden Arş. Gör. Sezer Ağgez, "Sinema Türlerinin Etkileşiminde Dijitalleşme Faktörü: Bir Mecra Olarak BluTv ve Belgesel Yapımlarındaki Etkileşim Biçimleri"; Üsküdar Üniversitesi'nden Hakan Koluman, Sena Özşirin ve Doç. Dr. Pınar Aslan, "Değişen Dünyada Kitle İletişim Araçları: Afet Dönemlerinde Televizyon Yayıncılığı"; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Prof. Dr. Serdar Öztürk, "Dijital Yüce Çağında Filmlerde Düşünce Üzerine Düşünmek"; Aksaray Üniversitesi'nden Doç. Dr. Fadime Şimşek İşliyen, "Olağanüstü Durumlarda Dezenformasyonun Yayılmasında Sosyal Medya Paylaşımlarının Rolü" başlıklı bildirilerini sundular.