Yeni Medya ve Gazetecilik yüksek lisans programı alanında ilk ve tek
25.07.2021 15:02

Yeni Medya ve Gazetecilik yüksek lisans programı alanında ilk ve tek


Haber Üsküdar

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılan Yeni Medya ve Gazetecilik yüksek lisans programı alanında ilk ve tek program olma özelliğini taşıyor. Başvuruların devam ettiği yüksek lisans programı tezli ve tezsiz kategorilerde öğrenci kabul ediyor.

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılan Yeni Medya ve Gazetecilik tezli ve tezsiz yüksek lisans programı açıldığı 2017-2018 eğitim yılından itibaren özgün müfredat yapısı ve güçlü akademik kadrosuyla mezunlar vermeye devam ediyor. Tezli programdan bugüne kadar 20 öğrenci, tezsiz programdan da 4 öğrenci mezun oldu.

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik lisans programının uzantısı olarak açılan Yeni Medya ve Gazetecilik Yüksek Lisans programında verilen derslerde iki temel hedef gözetiliyor. Birincisi, yeni medyanın gazetecilik pratikleri üzerindeki dönüştürücü etkileri üzerinde ayrıntılı çalışmaların yapılması; ikincisi ise, yeni medya ortamlarında gazetecilik yapmayı hedefleyen mezunların en yetkin biçimde yetişmelerinin sağlanması.

Prof. İrvan: “Güçlü bir akademik kadroya sahibiz”

Yeni Medya ve Gazetecilik Yüksek Lisans Programı sorumluluğunu da üstlenen Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman İrvan, ana bilim dalının güç bir akademik kadroya sahip olduğunu ifade etti. Programda Prof. Dr. Nazife Güngör, Prof. Dr. Süleyman İrvan, Prof. Dr. Nilüfer Timisi Nalçaoğlu, Doç. Dr. Gül Esra Atalay, Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal ve Dr. Öğr. Üyesi Yıldıray Kesgin dersler veriyor. Öğrenciler ayrıca Medya ve Kültürel Çalışmalar, Nöropazarlama, Görsel İletişim Tasarımı, Sosyoloji ve Felsefe yüksek lisans programlarından da seçimlik dersler alabiliyor. Prof. Dr. Süleyman İrvan programla ilgili olarak şunları söyledi: “Günümüzde gazeteciliğin büyük ölçüde internet mecralarına kaydığı günümüzde internetin sunduğu olanakları iyi bilen ve kullanabilen muhabirlere duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır. Biz bu programda geleneksel gazetecilikten çok internet gazeteciliğine odaklanmış durumdayız. Ayrıca, tezli programımız, yeni medya, gazetecilik ve iletişim alanlarında akademik kariyer yapmak isteyenler için de cazip bir programdır.” 

Prof. Güngör: “Yeni medya olgusu ile gazetecilik olgusunu birbirinden ayrı tutamayız”

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör, Üsküdar Üniversitesi’nin iletişim alanında adından söz ettiren bir üniversite haline geldiğini belirtti ve programla ilgili olarak şunları söyledi: Birkaç yıldan beri Türkiye’de yeni medya kavramı iletişim camiasında sıklıkla tartışılıyor. Ancak, yeni medya tartışmalarının çoğu zaman gazetecilik kavramı dışarıda tutularak yapıldığını görüyoruz. Oysa yeni medya olgusu ile gazetecilik olgusunu birbirinden ayrı tutamayız. Dijital iletişim teknolojilerinin kullanımıyla birlikte gazetecilik mesleği dönüşerek ve çok daha güçlenerek gelişiyor. Günümüz gazetecileri dijital teknolojiyi etkin biçimde kullanmak durumundalar. İşte biz de Yeni Medya ve Gazetecilik Yüksek Lisans programımızda gerek gazetecilik ve iletişim alanında akademik kariyer yapmak gerekse de dijital ortamlarda gazetecilik yapmak isteyen gençlere iyi bir eğitim vermeye çabalıyoruz. Üsküdar Üniversitesi Yeni ve Medya Gazetecilik Yüksek Lisans programının bu isimdeki ilk ve tek yüksek lisans programı olduğunu özellikle vurgulamak isterim. Akademik kadromuz ve ders programımız konusunda da oldukça iddialıyız.”

Programa kimler başvuruda bulunabilir?

Yeni Medya ve Gazetecilik Yüksek Lisans programına iletişim fakültelerinin tüm bölümleri ile sosyal bilimler alanlarında dört yıllık lisans eğitimi diplomasına sahip her aday başvuruda bulunabilir. Tezli programa başvuru yapabilmek için ALES sınavına girmiş ve en az 55 sözel puan almış olma koşulu bulunuyor. Tezli programa her dönem en fazla 15 öğrenci kabul edilebildiği için başvuru yapanların ALES puanının yüzde 65’i ile lisans mezuniyet not ortalamasının yüzde 35’i alınarak yapılan bir sıralama yapılıyor. Tezsiz programda ALES zorunluluğu yok. Sıralama, lisans not ortalamasının yüzde 50’si ile ALES puanının yüzde 50’si alınıyor (ALES puanı olmayanların ALES’i 55 kabul ediliyor).

Programda kaç ders var?

Medya ve Gazetecilik Yüksek Lisans programı her dönem 2’si zorunlu 3’ü seçimlik olmak üzere iki dönemde toplam 10 dersten oluşuyor. Ayrıca tezli programa kaydolan öğrenciler ikinci dönemde Seminer dersini de almak zorundalar. Dersler genelde hafta içi her gün akşam saat 19.00-22.00 arasında yapılıyor. Böylece çalışan öğrenciler derslere devam etmekte zorluk yaşamıyorlar. Öğrenciler isterlerse bazı seçimlik dersleri başka programlardan alabiliyor. Tezsiz programa kaydolan öğrenciler üçüncü dönemde danışmanlarının rehberliğinde bir proje hazırlıyorlar. Tezli programdaki öğrencilere ise tez yazmaları için iki dönem veriliyor. Tezi süresinde tamamlayamayan öğrenciler 2 dönem ek süre kullanabiliyorlar.

Not: Haberde kullanılan sınıf fotoğrafı pandemi öncesinde çekilmiştir.