Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal: Kadınlar farklılıklara daha toleranslı
23.03.2021 16:57

Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal: Kadınlar farklılıklara daha toleranslı


Haber Üsküdar - Ayça Aracıçam

Marmara Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen “Psiko-Sosyal Tükenmişliğin Medyatik Tüketimi: Şiddet” konulu sempozyumun sosyoloji başlıklı oturumunun konuğu olan Üsküdar Üniversitesi Çözüm Odaklı Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSÇÖZÜM) Müdürü ve İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal, kadına yönelik şiddetin sosyolojik kökenleri ile sosyal medyada şiddetin yayılımı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Başkanlığını Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Melda Cinman’ın yaptığı oturumda ayrıca Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Prof. Dr. Sema Yıldırım Becerikli, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Doç. Dr. Ayşe Nevin Yıldız, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nden Doç. Dr. Özlem Uluç Küçükcan ve Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Doç. Dr. Eylem Ümit Atılgan birer konuşma yaptı.

Prof. Dr. Melda Cinman: "Eğitim her zaman suçu engelleyemiyor”

Oturum başkanı Prof. Dr. Melda Cinman, oturumun açılışında yaptığı değerlendirmede suçu engellemede eğitimin tek başına yeterli olmadığını ifade etti. Prof. Cinman şunları söyledi: “Şiddetin çoğu erkeklerden kaynaklanıyor. Her yüz bin kişiden üç yüz elli biri ceza infaz kurumunda. Çocuk yaşta girenler de oldukça fazla. Cinayet suçu işleyenlerin yüzde otuzluk kesimi ortaokul ve dengi okullardan mezun olanlar. Yükseköğretim kurumu mezunları ise en çok yaralama suçu işlemişler. Eğitim maalesef her zaman suçu engelleyemiyor. Şiddeti engellemek için yeni yapılan adliyeleler, hapishaneler yetmiyor. Şiddetin nedenlerine bakacak olursak psikolojik, sosyolojik, ekonomik, kültürel olarak ayırabiliriz. Çözüm aslında adil bir düzen ve sosyal adaletin olduğu yaşam. Bu unsurların mevcut olduğu ülkelerde şiddet oranına çok daha az rastlanıyor.”

Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal: "Araştırmalar kadınların farklılıklara daha toleranslı olduğunu gösteriyor"

Üsküdar Üniversitesi Çözüm Odaklı Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSÇÖZÜM) Müdürü ve İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal, kadına yönelik şiddetin sosyolojik kökenleri ile sosyal medyada şiddetin yayılımı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ünal, yaptığı konuşmada fiziksel şiddetin belirtilerinin daha belirgin olduğunu, psikolojik şiddetin ihmal edildiğini vurguladı. Tutgun Ünal, “Farkındalığın oluşması ve önleyici / tedavi edici çalışmaların yapılması için sorunun kök nedenlerinin araştırılması gerekmektedir. ÜSÇÖZÜM merkezimizde bu konudaki çalışmalara yoğunlaştık” dedi. Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal konuşmasını şöyle sürdürdü: “Farklılıkların kabul edilmesi önemlidir. Farklılıkları Kabul Ölçeği ile yürüttüğümüz pek çok araştırmada kadınların farklılıklara daha fazla tolerans gösterdiği ortaya çıktı. Erkeklerin farklı görüşlere, değerlere toleransı daha düşük. Farklılıklara tolerans göstermeye yönelik araştırmalar ve çözüm yolları önemlidir. Çevresindeki farklılıklara tolerans gösteremeyen kişilerin şiddete başvurmaya daha eğilimli olduğunu söyleyebiliriz."