Sempozyumun 52. oturumunda dijital çağda görsel dil ve görsel kültür konuları ele alındı
18.05.2023 13:43

Sempozyumun 52. oturumunda dijital çağda görsel dil ve görsel kültür konuları ele alındı


Haber Üsküdar - Sefa Mert Kahraman

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 16-18 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 10.Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Kapitalizm ve İletişim sempozyumunun “Dijital Çağda Görsel Dil ve Görsel Kültür” başlıklı elli ikinci oturumunu Işık Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nalan Büker yönetti.

Oturumda KTO Karatay Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Bülent Bingöl, "Dijital Öğrenme Ortamları: Uzaktan Eğitim"; Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nden Pelin Erkocu ve Doç. Dr. Dilan Çiftçi, "Çocuklarda Dijital Oyun Bağımlılığına Yönelik Bir Araştırma"; Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Vedat Çolak, "Yıldız Teknik Üniversitesi’nin 2022 Yılı Green Metric Verilerine Göre Veri Görselleştirme Yoluyla İçerik Oluşturma"; MEB’den Necibe Damla Özdemir ve Fatma Danem Gök, "Öğretmenlerin Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Özelliklerine İlişkin Görüşleri: Bilim ve Sanat Merkezi Örneği"; Üsküdar Üniversitesi’nden Doç. Dr. Tolga Erkan, "Canva Yazılımının Görsel İletişim Tasarımı Eğitimine Etkisi"; Başkent Üniversitesi’nden Ayşe Nur Büyükyavuz Deniz, "Dijital Emek ve Platform Kapitalizmi" başlıklı bildirilerini sundular.