İkinci oturumda dijital çağda iletişim eğitimi ve sektör gereksinimleri irdelendi
30.10.2020 12:58

İkinci oturumda dijital çağda iletişim eğitimi ve sektör gereksinimleri irdelendi


Haber Üsküdar - Gizem Cici, İrem Uzun

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 21-23 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen 7. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu’nun ikinci oturumunda dijital çağda iletişim eğitimi ve sektör gereksinimleri ele alındı. Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir’in oturum başkanlığında hem kendisi hem de Arş. Gör. Dr. Çağrı Kaderoğlu Bulut ile Arş. Gör. Ezgi Kaya Hayatsever bildiri sundular.

Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir: "İletişim eğitiminin sorunlarını ancak medya, toplum, ekonomi ve siyaset yapılarının içinde analiz ettiğimizde anlayabiliriz"

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir, "Dijital Çağda Fakülte: İletişim Eğitimde Kaleydeskopik Kırılmalar" başlıklı sunumunu yaptı. Yücesan Özdemir, “Son dönemde birçok alanda iletişim eğitimi tartışılmakta. Bunlar teorik ve pratik boyutlar, akademi ve sektör gereksinimleri, uluslararası ve ulusal standartlar ile fakülte ve öğrenci sayısının artmasıyla yapılan eğitim tartışmaları olarak konulara ayrılıyor. Ekonomi politik boyutunda tartışmalar parçalı, dar kapsamlı ve sosyal bütünlükten yoksun olduğu için yürütülemiyor. Bu sorunları ancak medya, toplum, ekonomi ve siyaset yapılarının içinde analiz ettiğimizde anlayabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü bu sorunlar ayrı değil birbirinin içerisine gömülü" dedi. Gamze Yücesan Özdemir konuşmasını şöyle sürdürdü: “Geleneksel medyadan daha çok dijital medya ile yenileşen medya sayesinde kuşkusuz siyasette bireyselleşme, dijital donanım becerileri, yeni iş modelleri ve sunulan esnek imkanlar ile bilgiye bir tık uzağız.”

Arş. Gör. Dr. Çağrı Kaderoğlu Bulut: "Medya mimarisinin en önemli boyutu yeni iş modelleri"

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Arş. Gör. Dr. Çağrı Kaderoğlu Bulut, "Dijital Çağda Sektörden Manzaralar: İletişim Eğitimine Dair Beklentiler, İhtiyaçlar, Tehditler" başlıklı sunumunda dijitalleşmenin gazeteciliğe etkisi üzerinde durdu. Kaderoğlu Bulut, "Özellikle yeni iş modelleri ortaya çıkıyor. Bunlardan bazıları geleneksel medya ile gazetecilik yapanların artık bu mesleği geleneksel medyadan dijitale taşıması olarak görülüyor" dedi. Kaderoğlu Bulut, bazı gazetecilerin Youtube kanallarında bireysel gazetecilik yapmasını buna örnek gösterdi. Son yıllarda ve özellikle pandemi dönemi ile birlikte dijital platformlarda artışa geçen e-ticaret uygulamalarının yeni medyada önemli bir konuma geldiğinden bahsetti. Dijitalleşmenin yalnızca gazetecilik pratiklerinin çekirdeğini dönüştürmediğini, bunun çevresindeki tüm uzamı da hayal edilemeyecek kadar değiştirdiğini sözlerine ekledi. Konuşmasında haber üretiminin ve içeriğinin değişiminden de söz eden Çağrı Kaderoğlu Bulut, "Farklı yerlerden haber toplamakla yükümlü oluyor artık gazeteciler, yalnızca gidip haber kaynağı ile görüşerek ya da ilgili haber metnini haberleştirerek ya da basın toplantısını izleyerek değil, blogları ve sosyal ağları takip ederek haber üretiyor" dedi.

Arş. Gör. Ezgi Kaya Hayatsever: "Teknolojik yenilenmenin içerdiği hız devamlı olarak öğrenilmesi gereken teknik bir vasıf yaratıyor"

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Arş. Gör. Ezgi Kaya Hayatsever, "Dijital Çağda Vasıflar: İngiltere ve Türkiye'de Kültürel Sektörlerde Dijitalleşme" başlıklı sunumunda İngiltere ve Türkiye karşılaştırması yaptı. Ezgi Kaya Hayatsever, çalışmasında, medya sektöründe freelance çalışan altısı İngiltere’den dördü Türkiye’den olmak üzere toplamda on kişi ile daha çok emek piyasası boyutuna odaklanan görüşmeler yaptığını ve kültürel istihdamın her iki ülkede de çok geniş bir kitle oluşturmadığını belirtti. Ezgi Kaya Hayatsever şunları söyledi: “Görüştüklerimin tümü de kariyerlerinin orta ve ileri düzeyindeki kişilerdi. Ulaştığım ilk bulgu, çoğul becerili dijital vasıflara sahip kişilerin öncelikli talep ediliyor olması. Türkiye’de öne çıkan boyut, niceliksel çeşitlenme, yani vasıfların nicelik olarak çoğalması. İngiltere’de ise bu boyut niteliksel olarak karşımıza çıkıyor."