Toplum ve İletişim Çalışma Grubu kuruldu
18.08.2020 14:21

Toplum ve İletişim Çalışma Grubu kuruldu


Haber Üsküdar

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Özge Uğurlu Akbaş ve Gazetecilik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Eren Ekin Ercan tarafından, Üsküdar Üniversitesi PARGE Koordinatörlüğü bünyesinde Toplum ve İletişim Çalışma Grubu kuruldu.

İletişim alanında yapılan çalışmalara katkı sağlamak amacıyla Dr. Öğr. Üyesi Özge Uğurlu Akbaş ve Dr. Öğr. Üyesi Eren Ekin Ercan tarafından Toplum ve İletişim Çalışma Grubu kuruldu. Çalışma grubu araştırma odağı olarak, “Grubun araştırma odağını güncel iletişimsel olgular ve bunların toplumsal boyutu oluşturmaktadır. Bu bağlamda Toplum ve İletişim Çalışma Grubu, her yıl seçtiği bir sorunsal hakkında araştırmalar yaparak gerçekleştireceği yayınlarla bu verileri paylaşacaktır” denildi.

Dr. Uğurlu Akbaş: Toplum ve iletişim perspektifi ve bu alanların beslendiği dinamikler güncel temalar üzerinden analiz edilecek”

Çalışma grubundan Dr. Özge Uğurlu Akbaş, yapılacak araştırmaların ve ortaya konulacak sonuçların farklı disiplinlerin bakış açısıyla değerlendirilmesinin öneminin altını çizdi. Araştırmaların sonucunda elde edilecek verilerin işlenmesinde, toplum ve iletişim perspektifinin ve bu alanların beslendiği dinamiklerin güncel temalar üzerinden analiz edileceğini belirten Dr. Uğurlu, bu çalışma grubuna ileride farklı alanlardan birçok akademisyenin de katkı sağlayabileceğini dile getirdi.

Dr. Ercan: “Toplum ve İletişim Çalışma Grubu, temel iletişimsel konulara odaklanarak medya kullanım pratiklerini çözümlemeyi odağına alıyor”

İletişim çalışmalarının özellikle son dönemde büyük oranda kültürel çalışmalara kaydığına vurgu yapan Dr. Öğr. Üyesi Ercan ise şunları söyledi: “Elbette tüm bu eğilimler önemli fakat gelinen noktada, bilhassa internet medyasıyla yaşanan dönüşümü göz önünde bulunduran geniş çaplı çalışmalara sık rastlanmıyor. Yapılan çalışmalar büyük oranda temsil ve söylem ağırlıklı ilerliyor. Tüm bu temsillere ve yeni iletişim teknolojilerine, öncelikle gençlerin neden eğilim gösterdiği, nasıl bir pratik içinde bunu kullandıkları pek bilinmiyor. Daha özlüce söyleyecek olursam, kullanıcı adına içerikleri yorumsayan bir masabaşı akademik kültür göze çarpıyor. Dediğim gibi bunların hepsi kıymetli fakat kitle iletişiminde çok şiddetli olarak yaşanan bu değişim ve dönüşümü de etraflıca okumak gerekiyor. Toplum ve İletişim Çalışma Grubu işte bu boşluğu doldurmayı amaçlıyor. Temel iletişimsel konulara odaklanarak geniş çaplı anketlerle medya kullanım pratiklerini açımlamayı, çözümlemeyi odağına alıyor. Bunun için de her yıl bir medyayı ya da bir paylaşım kültürünü, kullanım kültürünü irdeliyor.”

İlk araştırma için çalışmalara başlandı

İletişim Fakültesi bünyesinde kurulan Toplum ve İletişim Çalışma Grubu, ilk araştırma için çalışmalara başladı. Konuyla ilgili olarak “sahaya yüzümüzü dönmeyi ve yalnızca sorunsalı betimlemeyi ya da söylemsel olarak analiz etmeyi değil, doğrudan verilere sırtımızı yaslayarak sorunsalın kendisini ortaya koymak niyetini taşıyoruz” diyen Dr. Ercan, "fotoğraf paylaşım kültürü" başlıklı ilk araştırmanın Ocak-2021’e kadar tamamlanmasını beklediklerini sözlerine ekledi.