İletişim eğitimi için 100 temel kaynak
01.04.2020 23:35

İletişim eğitimi için 100 temel kaynak


Haber Üsküdar - Bilal Sadi

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyelerinin kitap tavsiyeleri çerçevesinde iletişim eğitimine temel oluşturabilecek 100 Türkçe kaynaktan oluşan bir kitap listesi oluşturduk.

Listeye İletişim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Nazife Güngör, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof.Dr. Süleyman İrvan, Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Prof.Dr. Hatice Öz Pektaş, Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Dinçer Atlı, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. İsmail Arda Odabaşı, Dekan Yardımcısı ve Halkla İlişkiler Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Pınar Aslan, Dekan Yardımcısı ve Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Can Diker, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hale Yaylalı, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Gül Esra Atalay, Dr. Öğr. Üyesi Aylin Tutgun Ünal, Dr. Öğr. Üyesi Yıldıray Kesgin, Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Kerim Dündar, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Cem Tutar, Halkla İlişkiler Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Şaha Baygül Özpınar, Radyo Televziyon ve Sinema Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Esennur Sirer, Halkla İlişkiler Bölüm Başkanı Dr.Öğr. Üyesi Özge Uğurlu, Halkla İlişkiler Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nejla Polat ile Görsel İletişim Tasarımı Dr. Öğr. Üyesi Tolga Erkan katkı verdi.

 1. Ahmet Emin Yalman, Modern Türkiye’nin Gelişim Sürecinde Basın (2018)
 2. Aldous Huxley, Cesur Yeni Dünya (2019)
 3. Alfred Hermida, Herkese Söyle (2017)
 4. Andre Bazin, Sinema Nedir (2011)
 5. Anthony Giddens, Modernliğin Sonuçları (2016)
 6. Aristoteles, Retorik (2019)
 7. Armand Mattelard, İletişimin Dünyasallaşması (2013)
 8. Asa Briggs ve Peter Burke, Medyanın Toplumsal Tarihi (2011)
 9. Aylin Tutgun Ünal, Sosyal Medya: Etkileri, Bağımlılığı, Ölçülmesi (2020)
 10. Aysel Aziz, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri (2014)
 11. Aysel Aziz, İletişime Giriş (2016)
 12. Aysel Aziz, Siyasal İletişim (2019)
 13. Aysel Aziz ve Ülkü Dicle, Örgütsel İletişim (2018)
 14. Burak Özçetin, Kitle İletişim Kuramları (2018)
 15. Burcu Kaya Erdem, İdeolojik Arena Medya (2012)
 16. Byung Chul Han, Şeffaflık Toplumu (2020)
 17. C. Wright Mills, İktidar Seçkinleri (2017)
 18. Chiristian Fuchs, Sosyal Medya: Eleştirel Bir Giriş (2016)
 19. Christian Fuchs, Dijital Emek ve Karl Marx (2015)
 20. Daniel Pink, Drive-Nasıl Motive Oluruz? Nasıl Motive Ederiz? (2017)
 21. David Crowley ve Paul Heyer, İletişim Tarihi (2019)
 22. David Eagleman, Beyin Senin Hikâyen (2018)
 23. Doğan Cüceloğlu, Savaşçı (2019)
 24. Dr. Zülfikar Özkan, Duygusal İletişim (2015)
 25. Duygu Aydın Aslaner- Dijital Çağda Türkiye'de Kuşaklar ve Alışveriş (2019)
 26. Ed Catmull, Yaratıcılık A.Ş. (2016)
 27. Emre Becer, İletişim ve Grafik Tasarımı (2011)
 28. Eric Maigret, Medya ve İletişim Sosyolojisi (2012)
 29. Erol Cankaya, Siyasal İletişim: Dünyada ve Türkiye'de (2015)
 30. Faruk Bildirici, Günahlarımızda Yıkandık: Örneklerle Gazetecilik Meslek Etiği (2018)
 31. Filiz Aydoğan, editör, Yeni Medya Kuramları (2019)
 32. Filiz Aydoğan, Endüstri 4.0 ve Dijital Medya (2019)
 33. Gavin Ambrose, Grafik Tasarımda Tasarım Fikri (2019)
 34. George Orwell, 1984 (2019)
 35. Guy Debord, Gösteri Toplumu (2019)
 36. Gülnur Acar Savran, Feminizm Yazıları Kuramdan Politikaya (2018)
 37. Gündüz Vassaf, Cehenneme Övgü (2019)
 38. Hal Foster, Tasarım ve Suç (2015)
 39. Harvard Business Review- İletişim (2014)
 40. Hatun Boztepe, Kamusal Halkla İlişkiler (2014)
 41. Helen Armstrong, Grafik Tasarım Kuramı /Tasarım Alanından Okumalar (2012)
 42. Henry Jenkins, Cesur Yeni Medya: Teknolojiler ve Hayran Kültürü (2016)
 43. Herbert Marcus, Tek Boyutlu İnsan (2016)
 44. Hıfzı Topuz, Türk Basın Tarihi (2016)
 45. İrfan Erdoğan-Korkmaz Alemdar, Öteki Kuram (2005)
 46. Jan Van Dijk, Ağ Toplumu (2018)
 47. Joel Kovel, Doğanın Düşmanı (2017)
 48. John B. Thompson, Medya ve Modernite (2019)
 49. John Berger, Görme Biçimleri (2019)
 50. John Fiske, İletişim Çalışmalarına Giriş (2019)
 51. John Fiske, Popüler Kültürü Anlamak (1999)
 52. John Heskett, Tasarım (2019)
 53. Kevil Kelly, Büyük Teknolojik Dönüşüm (2017)
 54. Burcu Öksüz ve Beril Akıncı Vural, Kurumsal Başarıya Giden Yolda Kurum Kültürü (2016)
 55. Korkmaz Alemdar ve Ruhdan Uzun, Herkes İçin Gazetecilik (2019)
 56. Korkmaz Alemdar, İletişim ve Tarih (2001)
 57. Krishan Kumar, Sanayi Sonrası Toplumdan Post-modern Topluma Çağdaş Dünyanın Yeni Kuramları (2010)
 58. Malcolm Barnard, Sanat Tasarım ve Görsel Kültür (2002)
 59. Manuel Castells, İletişim Gücü (2016)
 60. Marshall McLuhan, Yaradanımız Medya (2019)
 61. Marshall T. Poe, İletişim Tarihi (2015)
 62. Melda Cinman Şimşek ve Nurçay Türkoğlu, Medya Okuryazarlığı (2016)
 63. Metin Kazancı, Kamuda ve Özel Kuruluşlarda Halkla İlişkiler (2016)
 64. Michel Bourse - Halime Yücel, Kültürel Çalışmaları Anlamak (2017)
 65. Mutlu Binark ve Günseli Bayraktutan, Yeni Medya ve Etik (2013)
 66. N. Kerem Düzen, Herkes İçin Kolay ve Pratik Ayrımcılık, Ötekileştirme, Dışlama Rehberi (2015)
 67. Namık Kemal & Ziya Paşa, Namık Kemal'in Hürriyet Gazetesi-Sürgünde Muhalefet (2019)
 68. Nazife Güngör, İletişim Kuramlar Yaklaşımlar (2020)
 69. Nazife Güngör, İletişime Giriş (2020)
 70. Neil Postman, Televizyon Öldüren Eğlence (2018)
 71. Nevzat Tarhan, Değerler Psikolojisi ve İnsan (2018)
 72. Nicholas A. Christakis ve James H. Fowler, Sosyal Ağların Şaşırtıcı Gücü ve Hayatımızı Biçimlendiren Etkisi (2012)
 73. Nick Stevenson, Medya Kültürleri (2008)
 74. Noam Chomsky ve Edward S. Herman, Rızanın İmalatı (2012)
 75. Nurhan Babür Tosun, Marka Yönetimi (2020)
 76. Orhan Koloğlu, Osmanlı’dan 21. Yüzyıla Basın Tarihi (2015)
 77. Oya Tokgöz, Siyasal İletişimi Anlamak (2014)
 78. Oya Tokgöz, İletişim Kuramlarına Anlam Vermek (2015)
 79. Oya Tokgöz, Temel Gazetecilik (2017)
 80. Richard Sennett, Gözün Vicdanı, Kentin Tasarımı ve Toplumsal Yaşam (2013)
 81. Rudolf Arnheim, Görsel Düşünme (2015)
 82. Russel Neuman, Dijital Fark (2018)
 83. Selçuk Artut, Teknoloji İnsan Birlikteliği (2014)
 84. Serap Yılmaz, Tasarım Eğitiminde Biçim Üretme (2019)
 85. Serpil Kırel, Kültürel Çalışmalar ve Sinema (2018)
 86. Slavoj Zizek, Yamuk Bakmak / Popüler Kültürden Jacques Lacan'a Giriş (2016)
 87. Susie Hodge, Gerçekten Bilmeniz Gereken 50 Sanat Fikri (2016)
 88. Süleyman İrvan, der. Medya Kültür Siyaset (2014)
 89. Tevfik Fikret Uçar, Görsel İletişim ve Grafik Tasarım (2019)
 90. Theodore Zeldin, İnsanlığın Mahrem Tarihi (2020)
 91. Tim Wu, Dikkat Tacirleri (2017)
 92. Ünal İmik, Sanat ve Tasarım Yaklaşımları (2017)
 93. Ünsal Oskay, Yıkanmak İstemeyen Çocuklar Olalım (2014)
 94. Ünsal Oskay, Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri (2014)
 95. Ünsal Oskay, İletişimin ABC'si (2017)
 96. Veronique Vienne ve Steven Heller, Grafik Tasarımı Değiştiren 100 Fikir (2016)
 97.  Walter Benjamin, Pasajlar (2016)
 98. Yuval Noah Harari, Hayvanlardan Tanrılara Sapiens (2015)
 99. Zygmunt Bauman, Bireyselleşmiş Toplum (2018)
 100. Zygmunt Bauman, Küreselleşme (2018)