Sempozyumun 44. oturumunda dijital çağda halkla ilişkiler uygulamaları ele alındı
18.05.2023 10:42

Sempozyumun 44. oturumunda dijital çağda halkla ilişkiler uygulamaları ele alındı


Haber Üsküdar – Sefa Mert Kahraman

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 16-18 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 10.Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Kapitalizm ve İletişim sempozyumunun “Dijital Çağda Halkla İlişkiler Uygulamaları” başlıklı kırk dördüncü oturumunu Beykent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mine Demirtaş yönetti.

Oturumda Kastamonu Üniversitesi’nden Doç. Dr. Zübeyde Süllü, “Dijitalleşen Dünyada Uluslararası Halkla İlişkiler ve Kamu Diplomasisi Bağlantısı”; Munzur Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Şengül Şenol, “Dijital Emekte Teknokültürel Dönüşümler: Çağrı Merkezi Çalışma Sektörü”; İstanbul Arel Üniversitesi’nden Arş. Gör. Sevda Orha Hazar, “Kurumsal İletişim Faaliyetleri Kapsamında Dijital Kanalların Kullanımı: Yurtiçi Kargo Firmasına Yönelik Bir Analiz”; Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Dr. Fatma Akar, “Belediye Web Sitelerinin E-Bilgilendirme ve E-Katılım Bağlamında Analizi: Büyükşehir Belediyelerinin Web Siteleri Üzerine Bir Analiz"; ve İstanbul Galata Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Belma Yön, “Değerlendirme Yıldızları Yalan Söyler mi? 2023 Michelin İstanbul Guide’da Listelenen İstanbul Bib Gourmand Restoranları İle İlgili Dijital Müşteri Memnuniyetine Yönelik Bir İçerik Analizi Çalışması” başlıklı bildirilerini sundular.