Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 2023 bahar değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi
22.06.2023 16:09

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 2023 bahar değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi


Haber Üsküdar

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 2023 yılı bahar değerlendirme toplantısı, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman İrvan ile iç ve dış paydaşların katılımlarıyla gerçekleşti.

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü'nün 2023 bahar değerlendirme toplantısı, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman İrvan'ın katılımıyla gerçekleşti. Toplantıya, alana ilişkin görüşleri alınan toplamda 30 kişilik iç ve dış paydaş katılım gösterdi. Orhan Irmak Tasarım Direktörü Orhan Irmak, Minus99 Direktörü Melike Ulupınar, Devinim Medya kurucusu Murat Uluk, Heybe Creative kurucu ortağı Ahmet Cihat Kaplan, Mfy Art Medya kurucusu M. Fırat Yarar, İllüstratörler Platformu kurucusu Nurgül Şenefe, Kalite Yöneticisi İlknur Güzel, Kalite Asistanı Bilge Ünal, Kalite çalışan öğrenci Gizem Şahin, bölüm mezunu Ayşe Nur Sürmeneli, bölüm öğretim elemanları, bölüm öğrencileri, fakülte öğrenci temsilcisi Demet Akın ve bölüm öğrenci temsilcisi Mustafa Arif Özkan'ın katıldığı toplantıda İledak 2022 sürecinin yanı sıra bölüm müfredatı gündeme alındı.

Yapılan konuşma ve değerlendirmelerin ardından staj sürelerinin uzatılması, vizyon ve farklı bakış açılarının geliştirilmesi, dijital etkileşim tasarım üzerine çalışmalar yapılması, insanlarla etkileşim ve sosyal medya süreçlerinin dikkate alınması, illüstrasyon konusundaki mesleki tanımlamanın yetersizliği, yapay zeka ve dijital alanlarda katma değer üretiminin önemi, işletmelerin geleceği hakkında ne ve neler yapılması gerektiği, multi-disipliner olmanın önemi ve dijital platformlarda özgeçmiş ve portfolyo oluşturulmasının önemi vurgulandı.