İFİG Sempozyumunun 8. oturumunda dijitalleşme ve sömürgecilik yaklaşımları ele alındı
16.05.2024 17:20

İFİG Sempozyumunun 8. oturumunda dijitalleşme ve sömürgecilik yaklaşımları ele alındı


Haber: Ahmet Can Aras / Fotoğraf: Umut Şimşek

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 15-17 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 11. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Eşitsizlik ve Veri Sömürgeciliği Sempozyumu’nun “Dijitalleşme ve Sömürgecilik” başlıklı 8. oturumunu Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Geray yönetti.

Oturumda Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Haluk Geray, “Dijital Sömürgecilik Kavramının Gizlediklerine Eleştirel Yaklaşım”; İstanbul Yeni Yüzyıl Ünivesitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Melike Sejfula, “Dijital Emeğin Sömürüsüne Karşı Direniş Pratikleri: Diaspora Örneği”; İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi İlknur Karanfil, “Platform Ekonomisinde Emek Hareketi: Trendyol Direnişi Örneği”; Ankara Üniversitesi'nden Çağrı Kaderoğlu Bulut, “Dijital Toplumda Çalışmanın Geleceği: Eğilimler, Beklentiler, Arayışlar”; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Dilek Evirgen, “Dijital Dizi Platformlarında Üretim Pratikleri ve Sembol Yaratıcıları: Özerklik mi? Sömürü mü?” başlıklı bildirilerini sundular.