Üsküdar İletişim'i seçmek için 10 neden
26.07.2019 16:47

Üsküdar İletişim'i seçmek için 10 neden


Haber Merkezi

Üniversite tercihi yapma sürecinde araştırma yapan aday öğrenciler sadece eğitim alacakları meslekler / disiplinler için değil, aynı zamanda üniversiteler için de en doğru kararı vermek için çaba göstermekteler. İletişim eğitimi almayı planlayan öğrencilere yardımcı olmak için Haber Üsküdar olarak bir liste hazırladık ve Üsküdar İletişim'in güçlü yönlerini sizin için derledik.

1. Güçlü akademik kadro: Öğrenciler Üsküdar İletişim’de, kendi alanlarında isim yapmış, deneyimli akademisyenlerden ders almaktadırlar. Ayrıca sektörün önde gelen profesyonelleri de Üsküdar İletişim’de uygulama dersleri vermektedir. Öğrenciler hangi bölüme gelirlerse gelsinler, kendi bölümlerinin dışındaki hocalardan da ders alma imkanına sahip olmaktadırlar. Üsküdar İletişim kadrosunda 4 profesör, 4 doçent, 17 doktor öğretim üyesi ve 10 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Fakültenin akdemik kadrosu her yıl gelişmekte ve genişlemektedir.

2. Güçlü teknik altyapı: Üsküdar İletişim, uygulama eğitimine önem veren bir fakülte. Fakülte bünyesinde iki Mac Laboratuvarı, bir PC laboratuvarı, bir televizyon stüdyosu mevcut. Öğrenciler ayrıca Üniversite televizyonu ve radyosunda çalışıp, kendilerini geliştirebiliyorlar.

   

3. Çift Anadal ve Yandal imkânı: Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri başarı durumlarına göre çift anadal ve yan dal imkanlarından yararlanmaktadırlar. 2018-2019 eğitim yılında İletişim Fakültesi'nin 29 öğrencisi çift anadal, 14 öğrencisi de yandal imkânından yararlanmaktaydı. İletişim Fakültesi öğrencileri fakültenin diğer bölümlerinde çift anadal ve yandal eğitimi alabildikleri gibi,  Üsküdar Üniversitesi'nin diğer fakülteleri altındaki Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmet, Felsefe, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Psikoloji ve Sosyoloji programlarında da çift anadal ve yandal eğitimi alabilmektedirler.  

4. Seçimlik ders zenginliği: Üsküdar İletişim’de öğrenciler beşinci dönemden itibaren (3. sınıf) kendilerine sunulan zengin seçimlik ders havuzundan ilgi alanlarına uygun dersler seçebilmektedirler. Bir dönemde açılan seçimlik ders sayısı 50’yi geçmektedir. Öğrenciler, fakülte öğretim üyelerinin dışında Pınar Dağ, Gürkan Akgüneş, Gökhan Karakaş, Dursun Güleryüz, Pamir Arabacıoğlu, Fatma Körünoğlu, Bülent Tellan, Pınar Çelik, Nazım Çınar, Ali Erdener Demir gibi medya ve iletişim sektörünün tanınmış profesyonellerinden ders alabilmektedirler.  

      

5. Uygulama olanakları: Üsküdar İletişim'de eğitim teori ve pratik dengesini gözetmekte, öğrenciler Haber Atölyesi, Reklam Atölyesi, TV stüdyosu, radyo stüdyosu gibi uygulama olanaklarından yararlanabilmektedirler.

     

6. Fakülte kütüphanesine sahip olma: Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi, bağımsız binasıyla birlikte kendi kütüphanesine de sahiptir. İletişim eğitimine ilişkin kaynak kitaplarla zenginleşen kütüphanede vakit geçirmek, raflarda kitap sayfalarını çevirmek başlı başına güzel bir duygudur.

7. Erasmus olanağı: Üsküdar İletişim öğrencileri İtalya, Portekiz, İspanya, Polonya gibi ülkelerde bulunan anlaşmalı üniversitelerde Erasmus öğrencisi olarak eğitim alabilmektedir.    

     

8. Öğretim üyeleriyle kolay iletişim olanağı: Üniversite öğrencileri genelde hocalara ulaşamamaktan ve yeterli ilgi görmemekten şikayet eder. Üsküdar Üniversitesi'nde böyle bir sorun yoktur. İletişim Fakültesi öğrencileri formel ve informel bütün yöntemleri kullanarak hocalarıyla kolayca iletişime geçebilmekteler. Sorunların çözümünde öğrenci danışmanları oldukça hızlı hareket etmektedirler. Kolay iletişim kurmanın bir sonucu, Çözüm Merkezi'ne yapılan başvuruların azlığıdır. 2018-2019 eğitim yılında sadece 14 İletişim Fakültesi öğrencisi Çözüm Merkezi'ne başvuru yapmıştır.

 

9. İstanbul’un merkezinde bir yerleşke: Üsküdar İletişim ulaşım açısından son derece kolay ulaşılabilir bir yerde konumlanmıştır. Metro, metrobüs, otobüs, minibüs gibi tüm toplu taşıma olanaklarıyla Üsküdar İletişim’e rahatça ulaşmak mümkündür.

10. Etkinlik zenginliği: Üsküdar İletişim’de her yıl onlarca bilimsel ve mesleki etkinlik yapılmaktadır. Çok faal olan öğrenci kulüpleri  sektörden uzmanları getirerek öğrencilerin akademik gelişimlerine katkıda bulunmaktadırlar. Düzenlenen etkinliklerin önemli bir kısmı sertifikalı etkinliklerdir ve öğrenciler mezun olana kadar katıldıkları etkinşliklerden topladıkları sertifikalarla cv'lerini zenginleştirmektedirler. Üsküdar İletişim öğrencileri tarafından kurulan ve akademik yıl boyunca etkinlik yapan bir dizi kulüp faaliyet göstermektedir. Kulüpler arasında, Yeni Medya Kulübü, Bir Düşün Sosyal ve Siyaset Kulübü, Reklam ve Marka Kulübü, Stratejik Araştırmalar ve Geliştirme Kulübü, Radyo Kulübü, Gazetecilik Kulübü, Sinema Kulübü yer almaktadır. Kulüp etkinliklerinin dışında her bölümün düzenlediği söyleşi ve paneller de öğrencilerin akademik gelişimlerine katkı sunmaktadırlar.