İFİG Sempozyumunun 48. oturumunda dijital medya okuryazarlığı konusu ele alındı
19.05.2024 21:01

İFİG Sempozyumunun 48. oturumunda dijital medya okuryazarlığı konusu ele alındı


Haber: Suden Gülsüm Işık / Fotoğraf: Umut Şimşek

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 15-17 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 11.Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Eşitsizlik ve Veri Sömürgeciliği Sempozyumu'nun “Dijital Medya Okuryazarlığı” başlıklı 48. oturumunu İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aslı Yapar Gönenç yönetti.

Oturumda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Dr. Dudu Yurt, “Dijital Yerlilerin Dijital Okuryazarlık Farkındalıkları Üzerine İnceleme”; İstanbul Arel Üniversitesi’nden Arş. Gör. Dr. İrem Yeniceler Kortak, “Dijital Şiddetin Kullanıcı Yorumları Üzerinden Okunması: Spor Haberleri Üzerine Bir Araştırma”; Düzce Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Özgür, “Dergipark Sisteminde Kayıtlı Dijital Eşitsizlik Konulu Derleme Makalelerde Ele Alınan Etik Sorunlara İlişkin Bir Değerlendirme” başlıklı bildirilerini sundular.