Sempozyumun 23. oturumunda yapay zeka ve gelecek konuları ele alındı
17.05.2023 13:35

Sempozyumun 23. oturumunda yapay zeka ve gelecek konuları ele alındı


Haber Üsküdar - Sefa Mert Kahraman

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 16-18 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 10.Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Kapitalizm ve İletişim sempozyumunun “Medya, Yapay Zeka ve Gelecek” başlıklı yirmi üçüncü oturumunu İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Aslı Yapar Gönenç yönetti.

Oturumda Üsküdar Üniversitesi’nden Yıldız Arıcı, “Yapay Zeka ve Geleceğin Meslekleri: Finans Sektöründeki Yapay Zeka Profesyonellerinin Görüşlerine Dair Nitel Bir Çalışma”; Marmara Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Başlar, "Blokzincire Dayalı Sosyal Medyanın Ekonomi Politiği Üzerine Bir İnceleme: Deso Örneği”; Üsküdar Üniversitesi’nden Zeynep Akıncı, “Dijital Yerliler ile dijital Göçmenlerin Yapay Zeka Konulu Film Deneyimlerine Dair Nitel Bir Analiz: Tau Film Örneği” İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Taylan Maral, “Yapay Zeka ve Gazeteciliğin Geleceği”; Atatürk Üniversitesi'nden Prof. Dr. Fatma Geçikli, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Ekmekçi, Bağımsız Araştırmacı Dr. Gökhan İlhan, “Sağlık Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımı ve Mahremiyet Algısı”başlıklı bildirilerini sundular.