İFİG Sempozyumunun 44. oturumunda dijital çağda görsel kültür ele alındı
19.05.2024 20:32

İFİG Sempozyumunun 44. oturumunda dijital çağda görsel kültür ele alındı


Haber: Suden Gülsüm Işık / Fotoğraf: Nuran Bolluk

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 15-17 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 11. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Eşitsizlik ve Veri Sömürgeciliği Sempozyumu'nun “Dijital Çağda Görsel Kültür” başlıklı 44. oturumunu İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Yavaşgel yönetti.

Çevrim içi oturumda Üsküdar Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Şerife Seda Bozpolat, “Antik Dönem ve Günümüz Artemis Betimleri Üzerine Göstergebilimsel Bir İnceleme”; Çankaya Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Nefise Şirzad, “Çevrim İçi Oyun Oynama ve Oyun İzleme Alışkanlığı İle Oluşan İletişimsel Problemlerin Değerlendirilmesi”; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Ramazan Sevinç, “İnternet Memlerinde Mizahın Rolü”; Üsküdar Üniversitesi’nden Zeynep Akıncı, “Yaratıcı Kültür Endüstrisi ve Dijitalleşme; Sonsuzluk Kapıları / Gate Of Eternity Sergisi Örneği”; Ankara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ceren Günergöz, “Müzelerde Tematik Günlerde Sosyal Medya Kullanımı: Troya Müzesi ve Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi Örneği”; Ege Üniversitesi’nden Sergen Yaramış, “Dijital Göçmenler İçin Kullanıcı Deneyimi Tasarımı: Kullanıcı Merkezli Dizayn Metoduyla 'E-Nabız' Adlı İnternet Sitesine Yönelik Bir İnceleme” başlıklı bildirilerini sundular.