Kültürün izinde İstanbul: Üniversiteli gençlerle tarihe yolculuk
30.05.2023 15:10

Kültürün izinde İstanbul: Üniversiteli gençlerle tarihe yolculuk


Haber Üsküdar

Üsküdar Üniversitesi’nin katkılarıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Turizm Müdürlüğü tarafından başlatılan “Kültürün İzinde İstanbul: Üniversiteli Gençlerle Tarihe Yolculuk” başlıklı projenin ilk etkinliği gerçekleştirildi.

Üniversiteli gençlerin kültürel birikimlerini arttırmayı ve yaşadıkları kentin mekân, toplum ve kültür bağlantısını kurabilecek yetkinliğe ulaşmalarını hedefleyen proje kapsamında gerçekleşen ilk etkinlikte, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi lisans, yüksek lisans ve doktora programlarından öğrenciler, Doç. Dr. Ferudun Özgümüş ve Doç. Dr. Cem Tutar eşliğinde Yerebatan Sarnıcı, Sultan Ahmet Medyanı (Million Taşı, Alman Çeşmesi, Dikili Taş, Yılanlı Sütün, Ayasofya), Bukoleon Sarayı ve Tekfur Sarayı Müzesi’ni ziyaret etti.

Tarihi yerlere ziyaret

İBB Turizm Müdürü Hüseyin Gazi Coşan tarafından hazırlanan ve İBB Turizm Müdürlüğü’nden Ceylin Ocak tarafından koordine edilen proje çerçevesinde düzenlenen gezide, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü’nden Doç. Dr. Ferudun Özgümüş, kültür varlıkların tarihi ve arkeolojik özelliklerini katılımcılarla paylaşırken; Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nden Doç. Dr. Cem Tutar, mekân ve kültür etkileşiminde kentsel yaşamın sosyo-kültürel ve ekonomik dinamiklerini öğrencilerle paylaştı. Kültürel varlıların korunması ve sürdürülebilirliği eksenindeki sohbetlerde Doç. Dr. Ferudun Özgümüş ve Doç. Dr. Cem Tutar’a kent, sanat ve kültürel çalışmalar alanında çalışmalar yürüten, Üsküdar Üniversitesi Medya ve Kültürel Çalışmalar Anabilim Dalı tez öğrencisi Hülya Muratlı eşlik ederken, sahadan deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. 23 Mayıs tarihinde gerçekleşen gezi sırasında Özgümüş, ziyaret edilen alanların tarihi ve arkeolojik özelliklerini katılımcılarla paylaşırken arkeolojik mirasın korunma sürecinde çevrenin önemini vurgulayarak, eserlerin dönemin sosyo-ekonomik, kültürel ve politik iklimi içerisinde anlamlandırılmasının gerektiğini söyledi.

“Kent maddi üretim ve kültürün beşiğidir”

Etkinlik sırasında mekân, kültür ve kent konusunda açıklamalarda bulunan Tutar, “Günümüzde dijital kültür içerisinde insanlar gittikçe sanal topografyalar içerisinde hayat sürerken, kültürel pratikler de bu süreçte sanallaşarak dijital ekranların arkasından deneyimlenen bir fenomene dönüşmektedir. İnsanlığın maddi yaşamdaki dışsallaşmasının ürünü olan kültürel pratiklerin uzun bir tarihsel geçmişi olup, söz konusu pratikler dönemin üretim araçları ve ilişkileri içerisinde fiziki topografyada somutlaşmaktadır. Dijital kültürün oluşmasını sağlayan internet teknolojileri ve sosyal medya araçları bir yandan kullanım yaygınlığı ile özellikle gençlerin içinde yaşadıkları kentte, kültüre ve tarihe yabancılaşmasına neden olurken diğer yandan kentin imgesel bir gerçeklik ve simülakr halini almasına neden olmaktadır. Bu süreçte İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu etkinliğin önemi açıktır. Doç. Dr. Ferudun Özgümüş’ün gezi boyunca tarihi ve arkeolojik alanları tanımlarken kullandığı mekânın dönemin sosyo-ekonomik ve politik dinamikleriyle ilişkisi Antik dönemden günümüze devam eden bir gerçekliktir. Kültürel varlıkların korunması, sürdürülebilirliği ve gelecek kuşaklara aktarılması kamusal bir pratiğin parçası olarak ilgili yasal kurumların, uzmanların ve halkın görevleri arasındadır. Bu bağlamda kentte yaşayan sakinlerin yaşadıkları kentin doğal, kültürel ve tarihi varlıklarını tanıması, yerel düzeyde koruma çalışmalarına katılması ve böylelikle farkındalık kazanmaları önem taşımaktadır” şeklinde konuştu.