Dr. Sadettin Demirel, Veri Okuryazarlığı Derneği (VOYD) Yönetim Kurulu Başkanı Seçildi
03.07.2024 14:28

Dr. Sadettin Demirel, Veri Okuryazarlığı Derneği (VOYD) Yönetim Kurulu Başkanı Seçildi


Haber Üsküdar

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Sadettin Demirel, veri okuryazarlığı, veri gazeteciliği, açık veri gibi alanlarda çalışmalar yapan Veri Okuryazarlığı Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

İletişim Fakültesi dış paydaşlarımızdan Veri Okuryazarlığı Derneği’nin 3. Olağan Genel Kurul Toplantısında Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı'na oy birliği ile Dr. Sadettin Demirel, Dernek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Ayşegül Dahi, Dernek Yönetim Kurulu Genel Sekreterliği'ne Faruk Aydıner, Dernek Yönetim Kurulu Saymanlığı'na İrem Oran seçildi.

Veri Okuryazarlığı Derneği Hakkında

Veri Okuryazarlığı Derneği (VOYD), Türkiye’ye veri okuma-yazma, veriyi analiz etme ve veriden değer yaratma becerilerini kazandırmak için 8 kişiyle resmi olarak 20 Temmuz 2018’de İstanbul’da kuruldu. Veri Okuryazarlığı Derneği (VOYD), verinin her geçen gün önem kazandığı dünyamızda veri okuryazarlığı ve alt kategorileri olan veri yönetişimi, açık veri savunuculuğu, açık veri, açık lisans, veri etiği, açık hükümet, açık erişim, açık kaynak kültürü, veri gazeteciliği, veri görselleştirme, veri bilim, veri madenciliği, veri doğrulama, veri analizi, istatistik, blok zinciri teknolojisi ve algoritmaların denetlenmesi ve şeffaflığı gibi alanlarda çalışmalar yaparak bu alanları doğru tanıtmayı ve sağlam bir literatür oluşturmayı hedefliyor. Derneği yayın organları arasında web sayfası ve aylık olarak yayınlanan Veri Bülteni bulunuyor.