Sempozyumun 54. oturumunda dijital çağda medya, kültür ve sanat konuları ele alındı
18.05.2023 13:43

Sempozyumun 54. oturumunda dijital çağda medya, kültür ve sanat konuları ele alındı


Haber Üsküdar – Sefa Mert Kahraman

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 16-18 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 10.Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Kapitalizm ve İletişim Sempozyumunun "Dijital Çağda Medya, Kültür ve Sanat" başlıklı elli dördüncü oturumunu Üsküdar Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Şükrü Güler yönetti.

Oturumda Ankara Üniversitesi’nden Arş. Gör. Hiranur Gültekin ve Arş. Gör. Zeynep Yılmaz, "Sualtı Kültür Varlıklarını Koruma Bilincinin Geliştirilmesinde Sanal Gerçeklik (VR) Yönteminin Kullanımı"; Ankara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ayşem Yanar ve Doç. Dr. Ceren Güneröz, "Dijitalleşme ve Müzeler: Çağdaş Müze ve Ziyaretçi İlişkilerinin Yapılandırılmasında Etkileşimli Dijital Uygulamalar"; Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Esra Oturak, "Metaverse Kavramı ve Tasarımı Yeniden Düşünmek"; Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Nazmi Ekin Vural, "Sosyal Medyada Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları ve Dijital Pazarlama"; Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Emel Karayel Bilbil ve Gözde Narman, ‘’STK-Bağışçı İlişkisinde Katılımcı Motivasyonları: Adım Adım Koşucuları Üzerine Bir İnceleme’’ başlıklı bildirilerini sundular.