11. Uluslararası İletişim Günleri açılış töreniyle başladı
15.05.2024 17:24

11. Uluslararası İletişim Günleri açılış töreniyle başladı


Haber: Ahmet Can Aras / Fotoğraf: Umut Şimşek-Kadir Ayhan

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 11.si düzenlenen Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Eşitsizlik ve Veri Sömürgeciliği Sempozyumu açılış konuşmalarıyla başladı. Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazife Güngör ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Süleyman İrvan açılışta birer konuşma yaptılar.

Prof. Dr. Süleyman İrvan: “Dijital teknolojilerin yarattığı tehditlere karşı önlem almalıyız”

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Süleyman İrvan, açılışta yaptığı konuşmada dijital teknolojilerin olumlu ve olumsuz yanlarına değindi: “Dijital teknolojilerin inanılmaz bir hızla geliştiği bu dönemde sadece teknolojilerin yarattığı imkânlara odaklanmak elbette yeterli değil. Biz akademisyenler olarak bu teknolojilerin yarattığı sorunlara karşı da duyarlı olmak zorundayız. Dünya nüfusu 8 milyarı buldu. Bunun 5.6 milyarı cep telefonu sahibi, 5.3 milyarı internet erişimine sahip, 5 milyarı sosyal medya kullanıyor. Bu rakamlara bakıp, insanlığın ne kadar hızlı dijitalleştiğini, yeni medya ortamına uyum sağladığını söyleyebilir. Öte yandan, bütün bu dijital imkânlardan yoksun durumda olan milyarlarca insan olduğunu da gündeme getirebiliriz. Maalesef, bugün dünyanın gelişmiş bölgelerinde dijital yorgunluk diyebileceğimiz bir durum söz konusu, inanılmaz boyutlara dijital bilgi akışı var; dünyanın gelişmemiş bölgelerinde ise dijital yoksulluk ve hatta dijital açlık söz konusu. Dijital dönemde zengin ülkelerle yoksul ülkeler arasında dijital gedik giderek büyüyor. Eşitsizlikler sömürüyü daha da derinleştiriyor. Bizler bir yandan dijital teknolojilerdeki gelişmeleri anlamaya ve adapte olmaya çalışırken bir yandan da dijital teknolojilerin yarattığı tehditlere karşı önlem anlamaya çalışmalıyız.”

Prof. Dr. Nazife Güngör: “İnsanlar sorunlara karşı bilinçlendirilirse teknolojinin sömüren yanlarına karşı duyarlı ve dirençli olunabilir”

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazife Güngör Sempozyumun açılış konuşmasında Uluslararası İletişim Günleri'nin geldiği noktada tüm ülkeye mal olduğunu belirtti. Sempozyuma desteği nedeniyle Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan’a ve İletişim Fakültesi kadrosuna teşekkür eden Prof. Dr. Nazife Güngör, yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Günümüzde teknolojinin gelişimi genellikle olumlu olarak değerlendirilmektedir. Herkesin teknoloji ile bilgiye çok kolay ulaşabileceği düşünülmektedir. Oysa hangi bilgiye ne kadar erişebileceğimize güç odakları ve iktidarlar karar vermektedir. Çoğu zaman ulaşabildiğimiz içerikler sıradan ve herhangi bir değişikliğe sebep olmayan bilgilerdir. Bu içeriklerin de sıklıkla emperyalist güç merkezlerinin faydasına olan ilişkileri yeniden üreten popüler kültüre ait olduğu görülmektedir. Dolayısıyla enformasyon toplumunda bilgi sanıldığı kadar özgür değil, güç tarafından popüler kültür aracılığıyla dağıtımı yapılan bir araçtır. Enformasyon toplumunda teknoloji ve dijitalleşme bilginin bilinci biçimlendirmesi için kullanılmaktadır. Sempozyumumuz bu güç ilişkilerini ele alması bakımından önemlidir."

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “İyi ki sosyal medya var, yoksa Gazze olaylarını göremeyecektik”

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, sempozyum açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “İyi ki sosyal medya var. Eğer sadece klasik medya olsaydı Gazze’de soykırıma kadar varan saldırılardan haberdar olmayacaktık ve göremeyecektik. Bize sadece sunulan bilgileri görecektik. Sosyal medyadan önceki dönemlerde olduğu gibi ciddi bir bilgi manipülasyonu yaşanacaktı.” Prof. Tarhan, küresel diyaloğa ihtiyacın olduğu bir dönemde iletişim üzerinden manipülasyon yapıldığını ama sosyal medyanın bu manipülasyonu bozduğunu ve bu durumun küresel bilgi eşitsizliğini azalttığını ifade etti. Konuşmasında, otomatik düşünce kalıplarının toplumu şekillendirdiğini de ifade eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Maslow’un elinde tek silah çekiç olanın tüm sorunları çivi gibi gördüğünü söylediğini hatırlatarak, elinde tek alet silah olanın da her olayı savaşla çözmeye çalıştığını belirtti. Dijital eşitsizliğin sadece internete erişememekle ilgili olmadığını, eşitsiz güç ilişkileriyle de oluşabileceğini belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan sözlerini şöyle sürdürdü: “Teknolojinin ve dijitalleşmenin insanların düşünce biçimlerini değiştirmek için de kullanıldığını görüyoruz. Eğer toplumda olumsuz düşünceler ekiliyorsa bu da bir eşitsizlik ve sömürü yaratır. Olumsuz ve kötücül düşünceler topluma yerleştirildiği zaman, iletişim biçimi halini almaktadır. Dünyayı tek bir düşünce üzerinden değerlendiren kişiler elinde çekiç olanın her problemi çivi olarak görmesi gibi davranırlar. Bu nedenle yapıcı iletişim biçimlerini araştırmak ve ortaya çıkarmak büyük öneme sahiptir. Diyalog imkanını arttırmak için bu sempozyum gibi çalışmalara büyük önem veriyoruz."

Açılış konuşmalarının ardından davetli konuşmacılar oturumuna geçildi.