Sempozyumun 31. oturumunda yeni medya teknolojileri ve toplumsal dönüşüm konuları ele alındı
17.05.2023 13:57

Sempozyumun 31. oturumunda yeni medya teknolojileri ve toplumsal dönüşüm konuları ele alındı


Haber Üsküdar - Hazal Göksun

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 16-18 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 10.Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Kapitalizm ve İletişim Sempozyumunun “Yeni Medya Teknolojileri ve Toplumsal Dönüşüm” başlıklı otuz birinci oturumunu Dicle Üniversitesi'nden öğretim üyesi Doç. Dr. Zuhal Akmeşe Demir yönetti.

Oturumda Marmara Üniversitesi'nden Arş. Gör. Dr. Ufuk Özden, "Dijital İletişimin Mimari Tasfirinde Uydu İnterneti: İmkan ve Yanlılık"; Munzur Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Kemal Deniz, "Televizyonda İnteraktif Anlatı ve İzleyicinin Rolü"; Üsküdar Üniversitesi'nden Arş. Gör. Onur Coşkun, "Dijital Kontrol Toplumunda Şeffaflık ve Davranışsal Artı Değer İlişkisi: Yürü Be İstanbul Örneği"; Dicle Üniversitesi'nden Doç. Dr. Özcan Demir ve Doç. Dr. Zuhal Akmeşe Demir, "Dijital Çağda Değişen Televizyonculuk Anlayışı Üzerine Bir Değerlendirme" başlıklı bildirilerini sundular.