Sempozyumun 48. oturumunda dijital medya, toplum ve kültür, eleştirel yaklaşımlar konuları ele alındı
18.05.2023 10:55

Sempozyumun 48. oturumunda dijital medya, toplum ve kültür, eleştirel yaklaşımlar konuları ele alındı


Haber Üsküdar - Hazal Göksun

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 16-18 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 10.Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Kapitalizm ve İletişim Sempozyumunun "Dijital Medya, Toplum ve Kültür: Eleştirel Yaklaşımlar" başlıklı kırk sekizinci oturumunu Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Selva Ersöz yönetti.

İngilizce oturumda Ankara Üniversitesi'nden Arş. Gör. Tuğçe Kutlu, "Küresel Emtia, Küresel Meme Kültürü, Küresel Melanj ve 'Bebek Yoda"; Budapeşte Corvinus Üniversitesi'nden Evelin Horvath, "Antropomorfik Katılımlı Toplumsal Hareketlerde Sanal Karakterler”; Bağımsız Araştırmacı Dr. Mohmad Waseem Malla, "Dijital İçerik Üretiminde Ademi Merkeziyetçilik: Hindistan'daki Youtube Kanallarının Analizi"; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nden Doç. Dr. Canay Umunç, "Yapay Zeka Stratejileri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz: Türk ve Fransız Siyasi Liderlerin Söylemleri"; Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Emet Gürel ve Arş. Gör. Azra K. Nazlı, “Dijital Okuryazarlık: Kavramsal Bir Çerçeve”; Kahire-MSA Üniversitesi’nden Doç. Dr. Iman Zahra “Mısır'da Pazarlama İletişimi Eğitimine Yapay Zekanın Tanıtılması: Fütüristik Bir Bakış Açısı” başlıklı bildirilerini sundular.