İFİG Sempozyumunun 40. oturumunda dijital çağda televizyon ve sinema tartışıldı
19.05.2024 20:02

İFİG Sempozyumunun 40. oturumunda dijital çağda televizyon ve sinema tartışıldı


Haber: Suden Gülsüm Işık / Fotoğraf: Ümmü Gülsüm Dural

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 15-17 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 11.Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Eşitsizlik ve Veri Sömürgeciliği Sempozyumu'nun “Dijital Çağda Televizyon ve Sinema” başlıklı 40. oturumunu Mersin Üniversitesi’nden Prof. Dr. Senem Ayşe Duruel Erkılıç yönetti.

Çevrim içi oturumda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Ramazan Sevinç, “Dijital Platform Dizilerinde Kahramanın Dönüşen Yolculuğu: Şahsiyet Dizisi”; İstanbul Aydın Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ayten Övür, “Türkiye’deki Televizyon Dizilerinde Değişen Kadın Temsili: Aşka Düşman Dizisi Örneği”; Süleyman Demirel Üniversitesi’nden Alper Erdik, "Geleneksel TV Dizileri ve Dijital Platform Dizileri Üzerine Ekonomi Politik Bir Analiz”; İstanbul Ticaret Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Sena Aydın ile İstanbul Bilgi Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Aylin Dağsalgüler, “Dijitalleşmeyle Dönüşen İzleyici Profili: Twitter’da Kümelenen Dizi Fandomları Üzerine Bir İnceleme”; Bağımsız Araştırmacı Dr. Evrim Yörük, “Netflix Türkiye'de Bir Televizyon Haberciliği Anlatısı: Kuş Uçuşu”; ve Üsküdar Üniversitesi’nden Arş. Gör. Hüsna Tosun, “Yersiz-Yurtsuzlaşma Kavramı Çerçevesinde ‘Vegabond’ Filminin Flanöryen Yansımaları” başlıklı bildirilerini sundular.