Fakülte seminerinde sosyal medyanın siyasal iletişim süreçlerindeki rolü irdelendi
18.11.2020 12:54

Fakülte seminerinde sosyal medyanın siyasal iletişim süreçlerindeki rolü irdelendi


Haber Üsküdar

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen fakülte seminerlerinin ilki gerçekleştirildi. Reklamcılık Bölümü Araştırma Görevlisi Nihan Barlas, “Siyasal İletişimde Dijitalleşme: 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Twitter Analizi” başlıklı çalışmasını katılımcılarla paylaştı.

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi akademisyenlerinin alanda gerçekleştirdikleri çalışmalarını paylaştıkları fakülte seminerlerinin ilki, 17 Kasım Salı günü saat 16.00’da Zoom uygulaması üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Arş. Gör. Nihan Barlas, yüksek lisans tez çalışmasının bir uzantısı olarak hazırladığı siyasal iletişim ve sosyal medyaya yansımaları konulu sunumunu yaptı.

“Sosyal medya, eski yapı ve alışkanlıkların değişmesine neden oldu”

Sunumuna hazırladığı çalışmayı özetleyerek başlayan Nihan Barlas, “Günümüz modern zamanlarında iletişim ve enformasyon teknolojileri alanında yaşanan gelişmeler, bireylerin duygu, düşünce ve bilgi paylaşımına olanak sağlayan yeni platformların oluşmasını sağlamıştır. İçerik üretiminin kullanıcılar tarafın etkileşimli olarak gerçekleştirildiği sosyal medya ortamı, eski yapı ve alışkanlıkların hızlı bir şekilde değişmesine sebep olmuştur. Bu dönüşüm sürecinin önde gelen yapılarından medya, siyasi yönelimleri etkileyen bir faktör haline gelmiştir. Klasik propaganda teknikleri ve geleneksel medya araçları yoluyla iletilen siyasi mesajlar yerini, yeni bir eğilim olarak ‘dijital propaganda ve çevrimiçi siyaset’ dönemine bırakmıştır” dedi.

Araştırmada iki siyasi liderin sosyal medya hesapları karşılaştırmalı olarak analiz edildi

Çalışmada odaklanılan konu hakkında bilgilendirmelerde bulunan Barlas şu ifadeleri kullandı: “Araştırmada odak nokta, yeni medya teknolojilerinin toplumda yarattığı siyasal tutum ve davranışlar üzerindeki etkilerini belirlemektir. Bu çalışmada, 24 Haziran 2018 tarihli cumhurbaşkanlığı seçimine kadar adaylar arasında Twitter kullanımında en yüksek orana sahip olan İYİ Parti lideri Meral Akşener ile mecrayı en az oranda kullanan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kampanyaları kapsamında sosyal medya kullanımları Twitter örneği üzerinden incelenmiştir. Adaylık başvurularının sona erdiği 5 Mayıs 2018 ile seçim sonuçlarının açıklandığı 25 Haziran 2018 tarihi arasında, Akşener ve Erdoğan tarafından paylaşılan tweetler işlevleri, türleri, içerikleri bakımından nicel bir analize tabi tutulmuş; adayların dijital iletişim stratejileri ve performansları grafik veriler üstünden karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir.”

Araştırma sonuçları paylaşıldı

Siyasal iletişim kavramına, kökenlerine ve gelişimine değindikten sonra araştırma sonuçlarını paylaşan Arş. Gör. Barlas, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Twitter analizi için şunları söyledi: “5 Mayıs-25 Haziran 2018 tarihler arasında Meral Akşener’in Twitter hesabına ilişkin veriler genel olarak değerlendirildiğinde; yaklaşık 2.8 milyon takipçi sayısına ulaştığı, 614 ileti paylaştığı ve 4.5 milyon etkileşim aldığı belirlenmiştir. Bu süreçte paylaştığı 614 iletinin 292’si metin, 229’u fotoğraf ve 93’ü videodur. İletilerde en çok kullanılan kelimelere ilişkin oluşturulan kelime bulutunda, ‘Twitter’, ‘Haziran’, ‘#MilletimizleSözleşme’, ‘Türkiye’ ve ‘olsun’ kelimelerinin ön plana çıktığı görülmüştür. Akşener’in en çok etkileşim alan iletisine bakıldığında ise 8 Mayıs 2018 tarihinde paylaştığı ‘Göklerden gelen bir TAMAM vardır…’ iletisinin birinci sırada yer aldığı tespit edilmiştir. Bu tweetin 152.153 beğeni aldığı, 31.769 kez paylaşıldığı ve yüzde 11,211 oranında etkileşime girdiği sonucuna ulaşılmıştır. Son olarak, belirlenen tarih aralığında Meral Akşener’in Twitter hesabından paylaştığı iletiler toplam 3.8 milyon beğeni almış, 703 binden fazla kez paylaşılmış ve 4.5 milyon etkileşime girmiştir.”

Paylaşılan iletiler birçok açıdan değerlendirildi

Meral Akşener’e ilişkin sonuçların ardından Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Twitter analizine yönelik verileri de paylaşan Barlas, “5 Mayıs-25 Haziran 2018 tarihler arasında Recep Tayyip Erdoğan’ın Twitter hesabına ilişkin veriler genel olarak değerlendirildiğinde; yaklaşık 13.2 milyon takipçi sayısına ulaştığı, 184 ileti paylaştığı ve 5.7 milyon etkileşim aldığı belirlenmiştir. Bu süreçte paylaştığı 184 iletinin 117’si metin, 58’i fotoğraf ve 9’u videodur. İletilerde en çok kullanılan kelimelere ilişkin oluşturulan kelime bulutunda; ‘Türkiye’, ‘Twitter’, ‘Vakit’ ‘Teşekkürler’ ve ‘İstanbul’ kelimelerinin ön plana çıktığı görülmüştür. Erdoğan’ın en çok etkileşim alan iletisine bakıldığında ise 24 Haziran 2018 tarihinde paylaştığı ‘Devam!’ iletisinin birinci sırada yer aldığı tespit edilmiştir. Bu ileti 312.801 kez beğenilmiş, 113.695 kez paylaşılmış ve yüzde 5.847 oranında etkileşime girmiştir. Belirlenen tarih aralığında Recep Tayyip Erdoğan’ın Twitter hesabında paylaştığı iletilerin toplam 4.6 milyon beğeni aldığı, 1.1 milyon kez paylaşıldığı ve 5.7 milyon etkileşime girdiği sonucuna ulaşılmıştır” dedi.

“Adayların sosyal medya kullanımı seçmenlerin oy tercihleri üzerinde etkilidir”

Araştırma sonuçlarını genel olarak değerlendiren Arş. Gör. Nihan Barlas, Sosyal medyanın etkin kullanımı iletişimde fırsat eşitliği yaratılan uygulamalar neticesinde siyasal iletişimde dönüştürücü rol oynar. Seçim dönemlerinde sosyal medyanın etkin kullanımı tanınırlığı arttırır. Her dönemin yeni medyası doğru hedef kitle tercih edilirse o dönemin siyasal iletişim uygulamalarında belirleyicidir. Adayların sosyal medya kullanımı seçmenlerin oy tercihleri üzerinde etkilidir. Yeni medya kullanımı aktif olmayan kullanıcıların sosyal medyada karşılaştıkları siyasi içerikli paylaşımların oranı onların siyasal tercihlerini etkilemez” sözleriyle sunumunu sonlandırdı.