Dr. Öğr. Üyesi Cem Tutar, SineFilozofi Dergisi 4. Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu'na katıldı
13.12.2021 14:45

Dr. Öğr. Üyesi Cem Tutar, SineFilozofi Dergisi 4. Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu'na katıldı


Haber Üsküdar

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Cem Tutar, SineFilozofi Dergisi 4. Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu’nda “Kentsel Mekânda Toplumsal Farklılaşma Sürecinde Normatif Alanın Çöküşü: Üç Maymun Filmi Üzerine Bir İnceleme” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Dr. Öğr. Üyesi Cem Tutar bu yıl Ankara’da düzenlenen SineFilozofi Dergisi 4. Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu’na katıldı. Ankara Kent Konseyi Kabul Binası’nda gerçekleştirilen etkinlikte Tutar, “Kentsel Mekânda Toplumsal Farklılaşma Sürecinde Normatif Alanın Çöküşü: Üç Maymun Filmi Üzerine Bir İnceleme” başlıklı tebliğinde Nuri Bilge Ceylan’ın Üç Maymun filminin kentsel mekân ve davranış tipolojileri üzerinden okumasını gerçekleştirdi.

Sunumda ‘Üç Maymun’ filmi kentin banliyösünde yaşam mücadelesi veren bir ailenin sinemasal temsili olarak tanımlanırken kentsel mekânın kapitalist dönüşüm sürecinde makro düzeyde sosyo-ekonomik ve politik dinamikler ile mikro düzeyde aktörün davranışlarına yön veren norm ve değer dizgelerinde yaşanan kriz birlikte ele alındı. Türkiye özelinde kentleşme ve modernleşme süreçlerinin göz önünde tutulduğu sunumda, Batı dışı toplumlarda bu süreçlerin eşitsiz gelişimi ve gündelik hayat pratikleri içerisinde bireylerin davranışlarındaki ara formlara dikkat çekildi. Kapitalizmin gelişim aşamasına koşut olarak para ekonomisinin bireylerarası ilişki kalıplarını dönüştürücü etkisi, filmin anlatısında öne çıkan temalar üzerinden tartışıldı.