Üçüncü oturumda salgın krizi ve online eğitim konuşuldu: Öğrenciler yüz yüze eğitimden yana
22.10.2020 00:01

Üçüncü oturumda salgın krizi ve online eğitim konuşuldu: Öğrenciler yüz yüze eğitimden yana


Haber Üsküdar - Sema Vanlı, Hümeyra Üstünakın ve Gamze Özadanır

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin gerçekleştirdiği 7. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Çağda İletişim Eğitimi sempozyumunun 3. oturumunda salgın krizi ve online eğitim konuşuldu. Doç. Dr. Bilge Narin’in yönettiği oturumda Dr. Öğr. Üyesi Duygu Aydın Aslaner (İstanbul Kent Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Eda Bürge (Maltepe Üniversitesi), Arş. Gör. M. Emir Fidan (Üsküdar Üniversitesi) ve Dr. Öğr. Üyesi Faruk Temel (Erciyes Üniversitesi) sunum yaptı. 

Dr. Öğretim Üyesi Duygu Aydın Aslaner: "Dijital çağda itibar yönetimi önem kazandı"

Türkiye’nin ilk sivil toplum kuruluşu olan ve eğitim alanında büyük sorumluluk üstlenen Darüşşafaka özelinde araştırma yapan Dr. Duygu Aydın Aslaner, Darüşşafaka’nın pandemi sürecindeki halkla ilişkiler faliyetlerini ele alan çalışmasının iki aşamalı bir araştırma olarak gerçekleştirildiğini belirtti. İlk aşamada kurumun iletişim uzmanları ile  dijital adaptasyon sürecinde halkla ilişkilerin kurum açısından öneminin, öncelikli kullanılan araçların tespitinin araştırıldığını belirtti. İkinci aşamada, kurumun sosyal medya ve web sitesinde pandemi süresince yer alan bütün paylaşımların ele alınarak araştırmanın yürütüldüğünü söyledi. Araştırma sonucunda, Darüşşafaka kurumunun itibar yönetimi kapsamında 4 yıl önce eğitim alanında dijitalleşmeye giden adımları attığını ve bu yüzden salgın sürecinde sorun yaşamadığını ifade etti. Kurumun birçok dijital kampanyaya  liderlik ettiğini, temassız hediyelerden e- sertifikalara ve bağış kampanyalarına kadar çeşitli araçları kullanarak halkla ilişkiler faaliyetlerini pandemi sürecinde de verimli olarak sürdürdüğünü vurguladı.

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Eda Bürge: "Kovid-19 döneminde insanlar işlerini evden yürütmeyi benimsedi"

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Eda Bürge, Covid-19 döneminde insanların evde kalarak, işlerini ev ortamından yürütmeyi kısa zamanda benimsediklerini söyledi. İnternet olanakları sayesinde uzaktan toplantılar yürütüldüğünü ve işlerin mümkün olduğunca uzaktan yöntemlerle yapıldığını vurgulayan Bürge, Kovid-19 nedeniyle hayatın durma noktasına kadar geldiğini, bu yeni dünya düzenine ayak uydurmak için farklı yöntem ve uygulamaların kullanılması yönündeki gelişmelerin çok hızlı bir şekilde yaşandığını belirtti. Eğitim alanında, uzaktan eğitim sistemi kullanılarak öğrencilerin derslerden geri kalmamasının sağlanmaya çalışıldığına değinen Bürge, dijital dönüşümün sanayi toplumlarından bilgi toplumuna geçişin yeni bir evresi olarak görülmesi gerektiğini ifade etti. Yaşadığımız çağda zaman unsurunun ön plana çıktığını belirten Bürge, bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmanın büyük bir önem taşıdığını söyledi. Bilgiye ulaşmadaki kolaylıkların dijital ortamda eğitimi desteklediğini; uzaktan eğitim uygulamalarının önem kazandığını belirtti.

Arş. Gör. M. Emir Fidan: "Pandemi online eğitimi zorunlu kıldı"

 

Pandeminin insan alışkanlıkları üzerinde oluşturduğu farklılıklar üzerine sunumunu gerçekleştiren Arş. Gör. M. Emir Fidan, farklılıkların en net göründüğü alanlardan birinin eğitim olduğunu dile getirdi. Fidan, "Eğitim esas olarak çağlardır yüz yüze ilerleyen bir süreçtir. İnsanlığın katettiği teknolojik gelişmeler, farklı eğitim modellerini mümkün kılsa da tarihin hiçbir döneminde küresel ve topyekûn bir uzaktan eğitim modeli tercihi mevcut değildir. Zira farklı ekoller, ideal eğitim modeli üzerine mekânsal mesafe bağlamında birbirinden farklı yaklaşımlara sahiptir. Fakat pandemi, eğitimin sürdürülebilmesi için en kolay ve uygulanabilir çözüm olarak insanlığın online eğitime geçmesini zorunlu kılmıştır” dedi. Covid-19 nedeniyle geçilen online eğitim süreciyle ilgili araştırmalar hakkında bilgi veren Fidan, anketlerden elde ettiği verileri grafikler yoluyla paylaştı. Anketlerin içeriğinden bahseden Fidan, "Öğrencilerin çoğu online eğitim için teknik donanıma sahip olsa da önemli bir kısmı da yeterli donanıma sahip değildir. Öğrencilerin bir kısmı (%23) ihtiyaç durumunda teknik desteğe erişemediklerini ifade etmiştir. Online eğitime adapte olan ve olmayan öğrenciler eşit dağılım göstermektedir. Öğretim elemanları hakkındaki görüşleri de benzerlik arz etmektedir. Derslerin zamanında başladığı konusunda öğrenciler hemfikirdir. Önemli sonuçlardan biri öğrencilerin dikkatini online sistemde koruyamadıklarıyla ilgilidir. Öğrenciler, ders içeriklerine online sistemde kolaylıkla ve hızlı bir şekilde ulaşabildiğini ifade etmiştir. Bu da önemli bir memnuniyet unsuru olarak yorumlanabilmektedir. Öğrencilerin memnuniyetsizlik duyduğu konular da bulunmaktadır. Kendini ifade edememe, etkin bir öğrenmenin olmadığı düşüncesi, yüz yüze eğitimin muadili olamayacağı düşüncesi yaygın olarak görülmektedir" dedi. Fidan, teknik donanıma sahip olmayan öğrencilerin ihtiyaçlarının tamamlanmasında destek sağlanması gerektiğini vurgulayarak konuşmasını bitirdi.

 

Dr. Öğr. Üyesi Faruk Temel: "Öğrenciler yüz yüze eğitimde daha mutlu"

Yüz yüze eğitim ile online eğitimi karşılaştıran bir araştırma yapan Dr. Faruk Temel, gazetecilik eğitimi alan öğrenciler ile yaptığı 37 soruluk anket neticesinde, online eğitimde ders katılımı ve ders notlarına ulaşımda bir sorun yaşamadıkları sonucuna ulaşıldığını belirtti. Bununla birlikte, öğrencilerin yüz yüze eğitimden yana olduklarını belirten Temel,  yüz yüze eğitimin öğrenciler tarafından benimsendiği, yüz yüze eğitimde kendilerini daha iyi ve sınavlara hazır hissettiklerini, online eğitime göre öğrencilerin moral, motivasyon açısından yüz yüze eğitimi tercih ettikleri sonucuna vardıklarını söyledi.