Sempozyumun 3. oturumunda dijitalleşme, medya ve gündelik hayat konuları ele alındı
16.05.2023 19:57

Sempozyumun 3. oturumunda dijitalleşme, medya ve gündelik hayat konuları ele alındı


Haber Üsküdar - Sefa Mert Kahraman
 
Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 16-18 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 10.Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Kapitalizm ve İletişim sempozyumunun “Dijitalleşme, Medya ve Gündelik Hayat” başlıklı üçüncü oturumunu Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Esra İlkay İşler yönetti.
 
Oturumda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Doç Dr. Esra İlkay İşler ve bağımsız araştırmacı Başak Çandır, “Cumhurbaşkanlığı Dezenformasyon Bültenleri ve Gaslighting Üzerine Sorgulama”; Bağımsız araştırmacı Dr. Cemre Uğural Yamuç, “Dijital İletişim Çağında Enformasyon Üreticileri: ChatGPT ile Hakikat Sonrasına Bakış”; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Şirin Itır Büyüköztürk, “Sergi Değeri Bağlamında Beden Kapitalizmi: Instagram Örneği”; ve KTO Karatay Üniversitesi’nden Arş. Gör. Tuğçe Ezgi Şahin ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden Arş. Gör. Meltem Kurt, “Z Kuşağının Dijital Yayıncılık Platformlarındaki İçerikleri Kaçırma Korkusu(FOMO): Netflix Örneği” başlıklı bildirilerini sundular.