İFİG Sempozyumunun 25. oturumunda  dijital çağda halkla ilişkiler ve reklam çalışmaları paylaşıldı
17.05.2024 04:18

İFİG Sempozyumunun 25. oturumunda dijital çağda halkla ilişkiler ve reklam çalışmaları paylaşıldı


Haber: Ahmet Can Aras / Fotoğraf: Kadir Ayhan

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 15-17 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 11. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Eşitsizlik ve Veri Sömürgeciliği Sempozyumu’nun “Dijital Çağda Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları” başlıklı 25. oturumunu Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Tayfun yönetti.

Oturumda, İstanbul Üniversitesi’nden Romina Özsavidis, “Veri Sızıntılarının Bir Kriz Türü Olarak Değerlendirilmesi: Girişimlerin Marka Değeri ve Marka İtibarına Yönelik Bir Araştırma”; İstanbul Beykent Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Murat Uluk, “Kullanıcı Merkezli Bir Yaklaşımla Mobil Sağlık Uygulamalarının Değerlendirilmesi”; Üsküdar Üniversitesi'nden Arş. Gör. Bahşende Çoban Azizoğlu, “Sürdürülebilirlik ve Marka Konumlandırma İlişkisinde Sosyal Medyanın Rolü Üzerine Bir Değerlendirme”; İstanbul Üniversitesi’nden Ebru Sönmez ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden Öğr. Gör. Esra Mutlu, “Dijital Çağda Kamu Kurumlarının Kamuoyunu Bilgilendirme Faaliyetleri Kapsamında Kriz Dönemlerinde Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Değerlendirme: İstanbul Valiliği Örneği”; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Fikriye Çelik ve Doç. Dr. Ömer Aydınlıoğlu, "Reklamların Geçmişi Hatırlatma Pratikleri: 6 Şubat Depremlerini Konu Edinen Reklam Örnekleri”; Üsküdar Üniversitesi’nden Rabia Eski, “Geç Kapitalist Dönemde Reklamın İdeolojik Konumu: Baudrillard Perspektifinden Reklamı Yeniden Okumak” başlıklı bildirilerini sundular.