Medya ve Kültürel Çalışmalar yüksek lisans öğrencileri tezlerini başarıyla savundu
16.09.2021 16:03

Medya ve Kültürel Çalışmalar yüksek lisans öğrencileri tezlerini başarıyla savundu


Haber Üsküdar

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya ve Kültürel Çalışmalar Programı öğrencileri Ece Kaptan ve Zeynepşah Işıklı Çelik, 15 Eylül tarihinde tezlerini başarıyla jüriye sunarak yüksek lisans mezunu olma hakkını elde ettiler.

Üsküdar Üniversitesi Güney Yerleşkede, danışmanlığını Dr. Öğretim Üyesi Cem Tutar’ın yaptığı Ece Kaptan, “Postmodern Kültürde Gündelik Hayatın Ethosu ve Bir Benlik Pratiği Olarak Kendilik Düşüncesi: Yaşam Tarzı Programları ve TLC Örneği” konusu teziyle, Zeynepşah Işıklı Çelik ise, “Reha Erdem Sinemasında Gündelik Hayat Pratiklerinin Temsili: Toplumsal Mekân ve Zamanın Yapıbozumu” konulu teziyle savunmalarını yaptılar. Danışmanları Tutar, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Can Diker ve Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Asuman Kutlu’dan oluşan jüri karşısında tezlerini savunan Kaptan ve Işıklı Çelik, başarılı bulundular.

Savunmasında, kapitalizmin ve tüketim toplumunun postmodern dünya içerisinde her alana sirayet etmesinin ve kendilik bilincini dönüştürmesinin bu tezin ana temasını oluşturduğunu belirten Kaptan, araştırmasının realite programları üzerinden kendilik anlayışının temsillerine odaklandığını dile getirdi. Tezin kuramsal içeriğine uygun olarak oluşturulan üç temel kategori altında Nitel İçerik Analizi yöntemi kullandığını söyleyen Kaptan, jüriden beğeni topladı.

Aynı gün savunmasını yapan Işıklı Çelik, Fransız düşünür Henri Lefebvre’nin gündelik hayatı ilk kez sistematik bir biçimde araştırma nesnesi haline getirdiğini ve gündelik hayatın yapısal bileşenleri olan zaman ve mekân kavramlarını ele alarak kendisinden sonra gelen Neo-Marksist düşünürlere yol açtığını belirtti. Tezinde nitel içerik analizi yöntemini kullandığını söyleyen Işıklı Çelik, Henri Lefebvre’nin gündelik hayat ve mekân-zaman sosyolojisinde oluşturduğu kavramsal setler üzerinden Reha Erdem sinemasından amaçlı örneklem tekniği ile analiz edip yorumladığını açıkladı. Başarılı tezin ardından hatıra fotoğrafı çekildi.