Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, öğrencileri mesleğe hazırlıyor
11.08.2021 13:34

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, öğrencileri mesleğe hazırlıyor


Haber Üsküdar

Halkla ilişkiler özellikle son dönemlerde önemi artan bir alan haline geldi. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü de verdiği eğitim ile bu alanda uzmanlar yetiştirmeye devam ediyor.

Halkla ilişkiler günümüzde önemi giderek artan bir meslek alanı. Bu alanda Üsküdar Üniversitesi'nde verilen lisans eğitimiyle öğrenciler hem kendilerini geliştirmekte hem de alanda uzman olarak çalışmaya hazır hale getirilmekte. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde bulunan Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü güçlü akademik kadrosu ve güncel ders müfredatı ile öğrencileri mesleğe hazırlıyor.

Dr. Öğr. Üyesi Özge Uğurlu: "Halkla ilişkiler algının doğru yönetilmesi sürecini içeriyor"

Halkla ilişkiler mesleğine yönelmek isteyen öğrenciler için açıklamalarda bulunan Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Özge Uğurlu şunları söyledi: “Bugün özellikle pandemiyle birlikte hem özel sektöre baktığımızda hem kamu alanındaki uygulamaları incelediğimizde halkla ilişkilerin çok önemli bir yerde olması gerekliliği ön plana çıkmaktadır. Halkla ilişkiler; imajın, itibarın ve hedef kitleler nezdinde algının doğru yönetilmesi sürecini içeren bir disiplindir. Halkla ilişkiler mesleğini icra etmek isteyen öğrencilerimizin de bilimsel temellere dayalı uygulamalar yapabilmesi, halkla ilişkilerin felsefesinin bilincinde olmaları ve yeni gelişmeleri yakından takip etmeleri son derece önem kazanmaktadır.”

Güçlü akademik kadro

Şehrin merkezinde bir kampüs hayatı sunan Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde lisans eğitimi veren Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, saygın üniversitelerde öğrenim görmüş akademisyenler ve sektördeki uzmanlardan oluşan güçlü bir kadroya sahip. Bölüm, günün koşullarına göre sürekli güncellenen müfredatıyla öğrencilerin çağın gereklerine uygun bir eğitim almasını sağlıyor. Esnek ve dinamik bir yapıda olan müfredat, öğrencinin ilgi ve yeteneğini özgürce geliştirmesine ve kullanmasına olanak veriyor. Sektör işbirlikleriyle öğrencilerin halkla ilişkiler uygulamalarını yakından görmeleri ve bölüm öğrencilerinin teorik olarak edindikleri bilgileri hayata geçirmeleri hedefleniyor. Çift Anadal ve Yandal programlarıyla disiplinlerarası bir yapıya bürünerek önemli ve geleceği parlak bilimsel ve mesleki olanaklar sunuyor.            

Halkla İlişkiler bölümünün Erasmus programı kapsamında Avrupa'daki 11 üniversite ile anlaşması bulunuyor. Bu sayede bölüm öğrencileri İspanya, İtalya, Portekiz, Polonya, Romanya ve Slovenya gibi ülkelerdeki anlaşmalı üniversitelere gidip bir ya da iki dönem eğitim alabiliyor.

Öğrenciler tarafından derslerde hayata geçirilen projeler, ulusal ve uluslararası kuruluşlardan ödüller alıyor. Bugüne kadar bölüm öğrencilerinin birçok projesi Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Aydın Doğan Vakfı tarafından düzenlenen Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) tarafından düzenlenen Geleceğin İletişimcileri Yarışması’nda ödüle layık görüldü.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nü sosyal sorumluluk bilinciyle hareket edenler tercih etmeli

Halkla ilişkiler ve tanıtım, sosyal becerileri ve güncel bilgiyi okuyup, takip etmeyi önemseyen bir alan. Sadece ülkemizdeki değil, dünyadaki gelişmeleri izleme, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket edebilme, etrafına eleştirel gözle bakabilme ve tüm bunları gerektiğinde doğru ve stratejik kararlarla yazılı ve sözlü ifade edebilme yetisi halkla ilişkiler ve tanıtım alanında çok önemli. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde verilen eğitim, öğrencilerin teoriyi uygulamayla birleştirebilmelerini hedefliyor. Özellikle dijitalleşmeyle birlikte sektörü etkileyen dinamikleri iyi bilip, öz yeteneklerinin farkında olmaları sağlanıyor.

Adaylar için istihdam çok önemli

Halkla ilişkiler ve tanıtım alanı, istihdam açısından bakıldığında yelpazesi oldukça geniş bir alan. Öğrencilerin üniversite eğitimleri boyunca kendilerini yetiştirmeleri çok önem kazanmış durumda. Mutlaka en az bir yabancı dile hâkim olmaları, sektörü tanımaları, sektördeki yeniliklerden haberdar olmaları, mezun olduktan sonra yapacakları işi ve pozisyonu da belirleyen bir süreç. Turizm, eğitim, sağlık, halkla ilişkiler ajansları, dijital ajanslar, özel ya da kamu kurumları, kısacası iletişimin öncelikli olduğu tüm sektörlerde çalışma imkânı bulabiliyorlar. Özellikle pandemi döneminde kurumlar halkla ilişkiler ve tanıtım alanının çok yakın temasta bulunduğu imaj ve itibar yönetimi konularında önemli hamleler yapmanın ve krizleri yönetmenin, kurumların bilinirliğine, görünürlüğüne, tanınır olmasına katkılarını bire bir yaşayıp deneyimliyorlar.