Sempozyumun 10. oturumunda dijital medya, toplum ve siyaset konuları ele alındı
17.05.2023 10:45

Sempozyumun 10. oturumunda dijital medya, toplum ve siyaset konuları ele alındı


Haber Üsküdar - Ayça Aracıçam

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 16-18 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 10.Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Kapitalizm ve İletişim sempozyumunun “Dijital Medya, Toplum ve Siyaset” başlıklı onuncu oturumunu Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Cem Tutar yönetti.

Oturumda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Mehmet Keskin ve Doç. Dr. Esra İlkay İşler, “Dijital Bağlamda Şeffaflık: Uluslararası Literatürün Sistematik Bir İncelemesi”; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden Arş. Gör. Meltem Kurt ve KTO Karatay Üniversitesi’nden Arş. Gör. Tuğçe Ezgi Şahin, “Sanal Dünya’nın Dijital Kibiri: Dijital Narsizm”; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Fatih Özutku, “Sayısal Uçurumun Dibini Görememek”; Üsküdar Üniversitesi’nden Doç. Dr. Cem Tutar, “Dijital Kapitalizmde Bilim ve Teknolojinin Toplumsal Konumu: Yaşam Dünyasının Sömürgeleştirilmesi Bağlamında Epistemolojik Bir Sorgulama” ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Özlem Yıldız, “Sosyal Medyada Şöhret ve Sembolik Şiddet-Türk Fenomenleri Örneği” başlıklı bildirilerini sundular.