İFİG Sempoyumunun 27. oturumunda dijital çağda iklim ve bilim iletişimi irdelendi
17.05.2024 19:47

İFİG Sempoyumunun 27. oturumunda dijital çağda iklim ve bilim iletişimi irdelendi


Haber: Suden Gülsüm Işık / Fotoğraf: Kadir Ayhan

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 15-17 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 11.Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Eşitsizlik ve Veri Sömürgeciliği Sempozyumu’nun “Dijital Çağda İklim ve Bilim İletişimi” başlıklı 27. oturumunu İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sevimece Karadoğan Doruk yönetti.

Oturumda Erciyes Üniversitesi Doç. Dr. Meltem Şahin Hassan, “İklim Krizini Çerçevelemek Çevrimiçi Haber Metinlerinde İklim Krizi Görsel Anlatılarının Karşılaştırmalı Analizi”; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Özge Cengiz, “Dijital Platformlarda Bilgi ve Farkındalık: Ekşi Sözlük’te İklim Değişikliği Tartışmaları”; Üsküdar Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Özgün Arda Kuş, “Dijital Mecralar ve Sağlık Turizmi: İstanbul İli Kapsamında Bir Araştırma”; Üsküdar Üniversitesi’nden Arş. Gör. Osman Tosun, “Bilim İletişiminde Sosyal Ağ Kullanımı: Bilim Destek Kurumları Üzerine Bir İnceleme” ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nden Arş. Gör. Ayşe Seda, “Aslanbilim İletişimi Ekseninde Türkiye’de Podcast Yayıncılığı: İklim Değişikliği Konulu Podcastler Üzerine Bir Analiz” başlıklı bildirilerini sundular.