Yedinci oturumda yeni medya eğitimi ele alındı
23.10.2020 09:36

Yedinci oturumda yeni medya eğitimi ele alındı


Haber Üsküdar - Çağla Kozan, Ramazan Eles, Ahmet Ayberk Erdoğan

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 21-23 Ekim tarihlerinde düzenlenen 7. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Çağda İletişim Eğitimi sempozyumunun yedinci oturumunda yeni medya eğitimi ele alındı. Oturum başkanlığını Yaşar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ümit Atabek'in üstlendiği oturumda Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Akgül, Öğr. Gör. Dr. Mehmet Fatih Çömlekçi, Öğr. Gör. İrem Oran, Doç. Dr. Gönül Nifteliyeva, Nurlan Salamov, Araş. Gör. Dr. Canan Dural Tasouji birer bildiri sundu.

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Akgül: "Gençler sosyal medyadan etkileniyor"

Erciyes Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Akgül, yeni medya bölümü öğrencilerinin yeni medya eğitimine bakışı ve sektörel beklentileri üzerine yaptığı araştırmanın detaylarını aktardı. Akgül, araştırmayı 200 kişilik, yeni medya bölümü öğrencilerinden oluşan bir örneklemle gerçekleştirdiklerini söyledi. Bölüm seçerken Yeni Medya bölümünü tercih sıralamasında ilk üçte tercih eden öğrencilerin oranının yüzde 52,5, son tercih olarak verenlerin oranının yüzde 8,5, tek tercih verenlerin oranının yüzde 3,5’ olduğunu belirtti. Yeni Medya bölümünü tercih etmelerindeki bilgi kaynaklarına göre öğrencilerin yüzde 49’luk kısmının sosyal medya ortamlarından etkilenerek tercih ettiklerini, yüzde 40’lık kısmının ise sosyal çevreden edindiği bilgilere bakarak tercih yaptıklarını aktardı. Öğrencileri yeni medya eğitimi almaya iten faktörler arasında, katılımcıların yüzde 62’sinin hedeflerine uygun bir bölüm olması nedeniyle tercih ettiklerini ifade ettiklerini, yüzde 22,5’ oranındaki öğrencinin ise puanı yettiği için tercih ettiklerini belirttiklerini söyledi. Dr. Mahmut Akgül, araştırmadan elde ettikleri bilgileri şu şekilde özetledi: "Elde edilen verilere göre öğrenciler yeni medya bölümünü tercih ederken bilinçli bir şekilde tercih ettikleri anlaşılmakta. Öğrenciler bilgi kaynağı olarak sosyal medyadan çok daha fazla yararlanmakta ve kullanmakta. Yeni Medya bölümüne öğrencileri iten en büyük faktör öğrencilerin belirledikleri hedef doğrultusunda bir bölüm olduğu için tercih etmekte. Ama yine bir kısım öğrencinin sadece üniversite mezunu olmak için tercih ettiği de fark edilmekte. Bölümden en önemli beklenti sektöre hazırlanabilmektir. Yüzde 76,5’i sektöre hazırlanma beklentisi içindeyken yüzde 10’u sadece üniversite mezunu olmak için okumakta olduğu görülmekte. Sektöre hazırlanma beklentisi daha çok kadınlarda görülür iken, üniversite mezunu olma ve sosyal medya fenomeni olma beklentileri erkeklerde daha baskın görünmektedir."

Öğr. Gör. Dr. Mehmet Fatih Çömlekçi: 

Kırklareli Üniversitesi'nden Öğr. Gör. Dr. Mehmet Fatih Çömlekçi, "İlköğretim Düzeyinde Yeni Medya Eğitimi ve Eleştirel Düşünme Pratikleri: Finlandiya Örneği" başlıklı bildirinde Finlandiya'daki yeni medya eğitimlerine değindi. Çömlekçi şunları söyledi: "Finlandiya, ilköğretimden başlayarak okullarda uygulamaya koyduğu yeni medya eğitimlerinde aslında doğruluk kontrol platformlarıyla da işbirliği yapıyor. Finlandiya ekonomisiyle, eğitimiyle hep iyi anılan, son yayımlanan dijital okuryazarlık raporlarında da ilk sırada yer alan bir ülke. Rusya'nın kendi enformasyon ekosistemlerini bozduğu iddiasındalar ve bu yüzden bu işe daha ciddiyetle yaklaşıyorlar, ulusal müfredatlarına yansıtıyorlar. Rusya ile çokça adı geçen, seçimlerin manipüle edildiği iddiaları, troll ağları kurulduğu ve dezenformasyonun yeni iletişim teknolojileri ile birleştirildiği şeklinde ve buna karşılık AB'nin de bir karşı mücadelesi var. Bununla ilgili yeni medya eğitimlerini ve doğruluk kontrol platformlarını kullanıyorlar" dedi. Dr. Mehmet Fatih Çömlekçi, yeni medya okuryazarlığı eğitimlerinin eleştirel düşünme, etik, gazetecilik, kültürel farklılıklara duyarlılık, doğruluk kontrolü yapma, alınan enformasyonu doğru yorumlama, propagandayı ve yanıltıcı haberleri ayırt etme gibi konuları içerdiğini söyledi.

Öğr. Gör. İrem Oran: "Yeni medya alanında çalışacak olanların günceli takip etmeleri önemseniyor"

İstanbul Kültür Üniversitesi'nden Öğr. Gör. İrem Oran, "Yeni Medya Eğitimi ve İletişim Sektörü" başlıklı bildirisinde Türkiye’de yeni medya eğitimi ve sektörün beklentilerine değindi. Oran şunları söyledi: "Yeni medya son dönemde çok fazla tartışılıyor, yeni medyanın asıl karşılığı dijital medyadır. Ben üniversiteden mezun olurken sosyal medya ajansları yeni yeni kuruluyordu. Web 2.0'ın çıkması ve etkileşimin artmasıyla başka bir boyutta geçildi. Ve bu boyutta iletişimin birçok alanı değişti, bu değişimin en önemli kısmı farklı iş imkânlarının oluşmasıdır. Türkiyede ilk defa Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde yeni medya bölümü açılmıştır. Üniversitelerde yeni medya bölümlerinin açılmasıyla bir yol ayrımına girilmiştir. Müfredatlar arasında ciddi bir fark mevcuttur. Bazı yeni medya programları internet gazeteciliği, bazıları ise dijital pazarlama eğitimi veriyor, bu durumun öğrencilerin tercihinde önemli rol oynadığını düşünüyorum.” Oran, çalışma kapsamında sektör çalışanlarıyla iletişime geçtiğini ve bazı sorular yönelttiğini, “Yeni medya alanında çalışıcak kişilerin hangi pratik araçları biliyor olmasını önemsersiniz" diye sorduğunu aktardı. Oran, “Bu konuda sektör çalışanlarının buluştukları ortak nokta, günceli takip etmek. Çünkü bu bir ders olarak takip edilse bile okuldan mezun olduktan sonrası çok hızlı bir şekilde değişiyor, dolayısıyla bu alandaki ihtiyaçların dijital medya ve dijital pazarlama ile ilgili uygulamaların takibi konusunda ortak bir görüş var" dedi.

Nurlan Salamov: 

Atatürk Üniversitesi'nden Nurlan Salamov, "Azerbaycan’da Yeni Medya Eğitimi: Tarihsel Gelişim, Teorik Çalışmalar Ve Pratikteki Yansımaları" başlıklı sunumunda Azerbaycan'da verilen yeni medya eğitimini anlattı. Salamov, “Çalışmanın genel amacı, Azerbaycan’da yeni medya eğitimi çalışmalarında ve bu derslerin verilmesinde yaşanılan kalite kaygısıdır. Tarihsel gelişim bölümü altında Azerbaycan’da internetin ve yeni medyanın gelişim sürecini görmekteyiz. Aşama aşama olarak düşünürsek, 2 aşama teorik çalışmalardır, kitaplar, monografiler ve lisansüstü tezlerin esas olarak incelenmesinin yapılmasıdır. Üçüncü aşama ise pratik yansımalar; yeni medya çalışmalarının öğrencilere verilen derslerde yer almasıdır" dedi. Salamov konuşmasını şöyle sürdürdü: "Azerbaycan’da gazetecilik eğitimi yalnızca 5 üniversitede verilmektedir. Bu programlarda dijital medya ile alakalı dersler az sayıda bulunmaktadır."

Araş. Gör. Dr. Canan Dural Tasouji: "Yeni medya eğitiminde mobil teknolojilerinin kullanılmalı"

Mersin Üniversitesi'nden Dr. Canan Dural Tasouji, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Taylan'la birlikte hazırladıkları "Yeni Medya Eğitiminde Mobil Teknolojilerin Kullanımı: Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Örneği" başlıklı çalışmalarını sundu. Canan Dural Tasouji, "problem olarak seçtiğimiz konu, iletişim teknolojilerinin çok hızla ilerlemesidir. Gerek bizim ülkemizde gerek dünyada enformasyona olan ihtiyaç günümüzde oldukça artmıştır, bununla birlikte bireyler bir yandan daha fazla enformasyon talep ederken diğer yandan enformasyon bombardımanı altında seçici olmayı başaramamaktadır. Aktarılan enformasyon ve medya metinlerinin eleştirel okuma pratiğiyle mesajlara erişim, çözümleme, değerlendirme ve iletme becerisi günümüzün çoklu medya ortamında doğan kullanıcıların gündelik hayatlarında nasıl bir yer kaplamaktadır? Bu çağda doğup büyüyen gençlere baktıkça her birinin gündelik hayatlarında mobil teknolojileri sık kullanan bireyler olduklarını, yeni medya ve enformasyon teknolojilerine adaptasyon bakımından avantajlı olduklarını görüyoruz" dedi. Dural Tasouji, "Enformasyon ve iletişim teknolojilerinin özelikle genç nüfusun gündelik hayatına hızla dâhil olmasıyla iletişim fakültesi öğrencilerinin mobil teknolojileri uygulama pratiklerinde özelikle içerik üretimi kapsamında bu teknolojileri nasıl kullandıklarına dair bir tartışma yürütmek bu çalışmanın temel konusunu oluşturmaktadır" diyerek İletişim Fakültesi öğrencileri üzerinde yaptıkları araştırmanın bulgularını aktardı.