İFİG Sempozyumunun 32. oturumunda yapay zekâ çağında medya ve kültür tartışıldı
17.05.2024 22:00

İFİG Sempozyumunun 32. oturumunda yapay zekâ çağında medya ve kültür tartışıldı


Haber: Suden Gülsüm Işık / Fotoğraf: Kadir Ayhan

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 15-17 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 11.Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Eşitsizlik ve Veri Sömürgeciliği sempozyumunun “Yapay Zekâ Çağında Medya Ve Kültür” başlıklı 32. oturumunu İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Arzu Kithir yönetti.

Oturumda Üsküdar Üniversitesi’nden Neval Okatalı, “Dijitalleşme ve Türk Halk Müziği”; Üsküdar Üniversitesi’nden Ali Ömer Yurddaş, “Geleneksele Karşı Dijital: Geleneksel Türk Müziğinin Dijital Kaynakları Olarak Nota Arşiv Sitelerinin Değerlendirilmesi”; İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Arş. Gör. Dilek Kızılırmak ve Esenyurt Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Özgür Evren Arık, “Anlatının Dijitalle Dönüşen Dünyası: Aaahh Belinda Örneği”; İstinye Üniversitesi’nden Ceren Parçal, “Instagram’da Tek Tipleşen Güzellik Algısı ve Biyopolitika”; ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’ndan Dr. Seda Can, “Yapay Zekâ ile Müzik Üretimi: Mcluhan’ın Medya Teorisi Işığında İnsan-Makine Etkileşimi” başlıklı bildirilerini sundular.