Medya ve Kültürel Çalışmalar yüksek lisans programı mezun vermeye devam ediyor
05.08.2021 17:09

Medya ve Kültürel Çalışmalar yüksek lisans programı mezun vermeye devam ediyor


Haber Üsküdar

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek lisans öğrencileri Burcu Aksu, İbrahim Akboğa ve Defne Karakuş, 2 Ağustos’ta yapılan yüksek lisans tez savunmalarının ardından başarılı bulunarak mezun olmaya hak kazandılar.

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde gerçekleşen ilk tez savunmasında Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Cem Tutar'ın danışmanlığında tez çalışmasını tamamlayan Burcu Aksu, "Neoliberal Dönemde Kentsel Mekanların Tüketimi: Küresel Kent Kurgusu Örneği Olarak Karaköy" başlıklı teziyle başarılı bulundu. Burcu Aksu, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör, Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Cem Tutar ve Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Asuman Kutlu'nun jüriyi oluşturduğu savunmada başarılı bulunarak kent çalışmaları alanındaki teziyle alanyazına katkıda bulundu.

Danışmanlığını Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Feride Zeynep Güder’in yaptığı İbrahim Akboğa’nın “Dijital Kültür Ve Fütürizm Paradigmaları: Yeni Dünya Düzenlerinin İnşasında Yapay Zekânın Rolü” başlıklı yüksek lisans tez çalışması, jüri üyeleri Doç. Dr. Feride Zeynep Güder, Dr. Öğr. Üyesi Cem Tutar ve Dr. Öğr. Üyesi Asuman Kutlu tarafından oybirliğiyle kabul edildi.

Defne Karakuş, “Postmodern Kentte Dramaturjik Bir Gündelik Hayat Etkinliği Olarak Mekânsal Pratikler: Cihangir Kafeleri Örneği” başlıklı teziyle,  Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Cem Tutar, Doç. Dr. Feride Zeynep Güder ve Dr. Öğr. Üyesi Asuman Kutlu'dan oluşan jüri tarafından başarılı bulundu.