Sempozyumun 36. oturumunda dijitalleşme, medya ve toplumsal dönüşüm konuları ele alındı
17.05.2023 15:32

Sempozyumun 36. oturumunda dijitalleşme, medya ve toplumsal dönüşüm konuları ele alındı


Haber Üsküdar - Sefa Mert Kahraman

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 16-18 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 10.Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Kapitalizm ve İletişim Sempozyumunun "Dijitalleşme, Medya ve Toplumsal Dönüşüm" başlıklı otuz altıncı oturumunu Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Özge Uğurlu yönetti.

Oturumda Üsküdar Üniversitesi'nden Arzuhan Yeşilay Çokyaşar, "Dijitalleşen Dünyada Tüketici Satın Alma Davranışlarının Değişimi ve Dönüşümü Üzerine Bir İnceleme: Covid-19 Pandemi Süreci ve Yeni Normal Dönemine Yönelik Bir Analiz”; İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nden Arş. Gör. Kübra Işık, “Dijital Kapitalizm Bağlamında Omni-Channel (Bütüncül Kanal) Stratejisinin İncelenmesi: Flo Assist Örneği”; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Candan Koçak, “Dijital Medyanın Sakinleri: Dijital Yerliler ve Dijital Göçmenler”; ve Üsküdar Üniversitesi’nden Doç. Dr. Özge Uğurlu Akbaş, “Dijital Oyun Endüstrisi ve Kültürlerarası İletişim: Oyun Konsollarının Dijital Platformlarda Kullandığı Yerelleştirilmiş İletilerin İncelenmesi” başlıklı bildirilerini sundular.