24. oturumda iletişim eğitiminde yeni dijital mecralar üzerinde duruldu
22.10.2020 18:12

24. oturumda iletişim eğitiminde yeni dijital mecralar üzerinde duruldu


Haber Üsküdar: Harun Reşit Kork, Eren Bilaloğlu, Samet Emul

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen 7. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumunun 24. oturumunda iletişim eğitiminde yeni dijital mecralar irdelendi. Çukurova Üniversitesi'nden Doç. Dr. Onur Dursun'un yönettiği oturumda Arş. Gör. Aylin Berna Zamandar Başoğlu, Doç. Dr. Onur Dursun, Dr. Öğr. Üyesi Ilgar Seyidov ve Dr. Öğr. Üyesi Enes Abanoz birer bildiri sundu.

Arş. Gör. Aylin Berna Zamandar Başoğlu: "Öğrenciler Instagram'daki kısa ders videolarına çok fazla ilgi gösteriyor"

İstanbul Rumeli Üniversitesi'nden Arş. Gör. Aylin Berna Zamandar Başoğlu, "Eğitim Aracı Olarak Instagram" başlıklı sunumunda şunları söyledi: "İnstagram'da çok yaygın bir şekilde kısa ders videoları paylaşılıyor. Öğrenciler buna çok fazla ilgi gösteriyor. İnternet kullanımı açısından İnstagram diğer sosyal medya uygulamaları arasında ikinci sırada yer alıyor. Birden çok işlevselliği olan İnstagram anında fotoğraf paylaşımı ile birlikte çok yaygın kullanılan bir uygulama olmuştur. En çok ziyaret edilen altıncı web sitesi olmakla birlikte en çok indirilen aplikasyon olmuştur. 
İnstagram'da 100 bin ve üzeri takipçi sayısı olan ders profillerinin hepsi sayısal ders hesaplarıdır. Çoğu hesabın kendi içerisinde bir kitabı olduğunu veya yayın evleriyle ortak çalıştığını farkettim. Hesap etkileşimi arttıkça yeni ürünleri ortaya çıkarttıklarını gördüm. Araştırmasında gönderilere yapılan yorumlara da baktığını ifade eden Zamandar Başoğlu, "Soru videolarında cevabı verilmeyen sorular daha çok etkileşim alırken, cevabı verilen sorularda etkileşim düşük kalıyor" dedi.

Dr. Öğ. Üyesi Ilgar Seyidov: "Dijital vatandaşlık eğitimi verilmeli"

Atılım Üniversitesi'nden Dr. Öğ. Üyesi Ilgar Seyidov, Prof. Dr. Özlen Özgen'le birlikte hazırladıkları "Dijital Vatandaşlık Eğitiminin Önemini Yeniden Şekillendirmek" başlıklı bildiriyi sundu. Ilgar Seyidov şunları söyledi: "Türkiye'de 2010 yılında dijital vatandaşlık çalışmaları başladı. Ancak dijital vatandaşlık eğitimi konusunda herhangi bir öneri sunulmuyor. Bu eğitimin hem linans hem lisansüstü eğitim dönemlerinde verilebilecek bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Vatandaşlığı ortak bir tanımı olarak ele alırsak, Bir topluma ait olup onların önceklerinden faydanlanma hakkına resmi olarak sahip olmaya vatandaşlık denir. Şu anda eğitim fakültelerinde vatandaş olmanın ne anlama geldiği bile öğretilmiyor. Sürekli değişen bir eğitim yapısı var. Kovid-19 değişime sebep oldu. Uzaktan eğitim başladı ve öğrenciler bir anda yeni programlarla tanıştı. Bankalar şubelerini kapatmak zorunda kaldı. Kamu düzeni farklı düzene geçti. İnsanlar bilmediği çoğu şeyi dijital vatandaşlık sayesinde öğrendi." Seyidov, dijital vatandaşlığın 9 farklı dalı olduğunu ifade etti ve bunları etik, iletişim, eğitim, sivil toplum, ticaret, sorumluluk, dijital dünya hakları, rahatlık, güvenlik şeklinde sıraladı.

Dr. Öğr. Üyesi Enes Abanoz: "Hesaplamalı iletişim konusunda farkındalığın artması gerekir"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Enes Abanoz, "İletişim ve Bilgisayarın Kesişiminde Hesaplamalı İletişimin Ortaya Çıkışı" başlıklı bildirisini sundu. Abanoz şunları söyledi: Uluslararası İletişim Birliği'nin en önemli dallarından biri hesaplamalı iletişimdir. Bu alanda farkındalığın artması için bu bir durum tespit sunumu olacaktir. Aslında hepimiz hayatımızı bir ağda yaşıyoruz. Bütün eylemleri burada gerçekleştiriyoruz. İz bırakıyoruz ve bu izler kalıcı oluyor ve silenmesi zor oluyor. Dijital oluşumun 3 temel dalı vardır: Hacim, hız: ve çeşitlilik. Temelde hesaplamalı yöntem nedir? Hesaplamalı yöntem bilgisayar kullanılarak yapılan bir şey değildir. Yapılanmış ya da yapılanmamış yöntemleri tespit ettiği bir araştırma yöntemi olarak gözüküyor. Bunların çoğu bir bilgisayar biliminden gelmektedir. Yeni bir bakış açısı getiriyor. Örneğin metin analizleri, iletişim, sosyoloji, siyaset ve benzeri yerlerde daha fazla kullanılmaktadır. Topluluğun tüm hareketini inceleyebilirsiniz ayrıca toplumdaki her bireyin hareketini inceleyebilirsiniz. Sonuç olarak hesaplamalı iletişim aslında yeni bir dünya açıyor. Ayrıca çeşitli eğitim setlerini öğrenmeyi de beraberinde zorunluluk haline getiriyor."

Doç. Dr. Onur Dursun: "İletişim eğitiminde teknik altyapı yetersizliği söz konusu"

Çukurova Üniversitesi'nden Doç. Dr. Onur Dursun, "Teknoloji Kullanımı Bağlamında Kuşaklararası Mesafenin Artması ve Öğretim Süreçlerine Yansımaları" başlıklı sunumunda iletişim fakültelerinde verilen eğitimi irdeledi. Dursun şunları söyledi: "İletişim fakültelerinde öğrencilerin derslerde verilen bilgileri öğrenip öğrenmediklerine dair bir çalışma yaptım. Acaba sorun öğretende mi, öğrenende mi, yoksa teknolojide mi? Teknolojideki hızlı gelişmelerin, bireylerin teknoloji kullanım pratikleri ve uyumlanma süreçlerini irdeleyerek, iletişim fakültelerindeki uygulamalı derslerde öğreten ve öğrenen arasındaki teknolojik konuları araştırdım. Başarıya ulaşabiliyor musunuz şeklindeki soruma cevap veren öğretim elemanları, 'tüm öğrenciler düzeyinde başarıya ulaştığımızı söylemek mümkün değil' dediler. Temel sorunlar, heves ve motivasyon eksikliği, uygulamaya yönelik derslerin azlığı olarak ifade ediliyor. Sonuç olarak, teknik altyapı yetersizliği ve öğrenci sayısının fazlalığı öğrencilerin kendilerini geliştirememesi ile sonuçlanıyor."