Sempozyumun 35. oturumunda gözetim ve medya konuları irdelendi
19.05.2023 18:33

Sempozyumun 35. oturumunda gözetim ve medya konuları irdelendi


Haber Üsküdar - Sefa Mert Kahraman

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 16-18 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 10.Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Kapitalizm ve İletişim Sempozyumunun "Gözetim, Medya ve Toplum" başlıklı otuz beşinci oturumunu Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülrezak Altun yönetti.

Oturumda Ankara Üniversitesi’nden Arş. Gör. Dr. Atacan Köksal, “Temel Hak ve Özgürlükler Bakımından Kurumsal E-Posta Hesaplarının İşveren Tarafından Denetlenmesine İlişkin Değerlendirmeler”; Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Nalan Bostan Akmeşe ve Büşra Arık, “Acil Serviste Çalışan Hemşirelerin Empati Düzeyleri Ve Aleksitimi Varlığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”; Üsküdar Üniversitesi’nden Arş. Gör. Neslihan Bulur, “Kamusal Alan Olarak Hashtag’ler ve Tekno-Politika Bağlamında Yurttaş Katılımı”; ve Hacettepe Üniversitesi’nden Gülberk Emine Aydın, “Sosyal Medya Satış Sitelerinde Filtre Balonu Kavramı Ve Gözetleme Kapitalizmi” başlıklı bildirilerini sundular.