Yüksek lisans öğrencisi Lara Kırmusaoğlu çevrim içi jüri toplantısında tezini savundu
10.06.2020 14:54

Yüksek lisans öğrencisi Lara Kırmusaoğlu çevrim içi jüri toplantısında tezini savundu


Haber Üsküdar

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Medya ve Gazetecilik Yüksek Lisans öğrencisi Lara Kırmusaoğlu, yüksek lisans programının ilk çevrimiçi jüri toplantısında tezini başarıyla savundu.

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Gül Esra Atalay’ın danışmanlığında tez çalışmasını tamamlayan Lara Kırmusaoğlu, "Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Dijital Oyunlar ile Dış Mekan Oyunları Arasındaki Tercihleri: Öğretmenlerin Gözlemlerine Yönelik Bir Alan Çalışması” başlıklı tezinde, 3-6 yaş arasındaki okul öncesi dönem çocuklarının ne tür oyunlar tercih ettiklerini araştırdı.

Pandemi nedeniyle tezini zoom programı üzerinden çevrim içi ortamda sunan Lara Kırmusaoğlu, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyeleri Prof.Dr. Süleyman İrvan ve Doç.Dr. Gül Esra Atalay ile AKEV Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Bahar Muratoğlu Pehlivan’dan oluşan jüri tarafından başarılı bulundu. Tez savunmasını iletişim fakültesinin öğretim üyeleri ile yüksek lisans öğrencileri de izledi.

Alan çalışması İstanbul ve Bolu’da gerçekleştirildi

Derinlemesine görüşme yöntemiyle İstanbul ve Bolu’dan 21 okul öğrenci öğretmeniyle görüşen Lara Kırmusaoğlu, öğretmenlere yönelttiği tam yapılandırılmış sorularla öğrencilerin oyun tercihlerini ortaya koymaya çalıştı.

Çocuklar bahçe oyunlarını değil, dijital oyunları tercih ediyor

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, okul öncesi çocukların büyük çoğunluğu dijital oyunları daha çok tercih ediyor ve bu durum ayrıca çocukların okula isteksiz gelmelerine de yol açıyor. Bir öğretmen şunları söylüyor: “Çocuk okula geldi annesi ile birlikte, fakat anne çocuğun okula gelmek istemediğini söyledi. Veli bunu söylediği anda çocuğun elinde telefon vardı. Öğrencimin okulun kapısının önünde telefonda ne yaptığına bakmak istedim ve PUBG oynadığını gördüm.”

“Annem bana telefon verdi ben de oynuyorum”

Tezde öğretmenlerle yapılan derinlemesine görüşmelerden alıntılar yer alıyor. Bir öğretmen, çocukları dijital ortamlarda oyun oynamaya ailelerin teşvik ettiğini söylüyor. “Annem bana telefon verdi ben de oynuyorum” şeklinde öğrencilerinden dönüt aldığını belirten bir öğretmen, çocukların dijital oyunlara yönelmelerinin ebeveyn kaynaklı olduğunu, anne babaların kendi işlerini yaparken çözüm  olarak çocuklara telefon, tablet gibi teknolojik araçlar verdiklerini, bu durumun çocuklarda zamanla dijital oyun oynama alışkanlığına döndüğünü ifade ediyor.

Aileler ve öğretmenler dijital medya okuryazarı olmalı

Lara Kırmusaoğlu tezinin sonuç kısmında öneriler de yapıyor: “Sürekli değişen ve gelişen dünyada, teknolojinin varlığının bilinci ile büyüyen çocukları çözüm olarak bu araçlardan uzaklaştırmak yerine, ebeveyn ve öğretmenlerin dijital medya konusunda yetkin hale gelmeleri, kendilerini devamlı olarak güncellemeleri önem arz etmektedir. Ebeveynler dijital araçların erişimini çocukların yaş uygunluğuna göre filtrelemeli, ulaşılabilir olan dijital oyunları kontrol etmeli, bu oyunların çocuğu eğlendirmesinin yanında eğitici niteliğinin olmasına da özen göstermelidir.” Okul öncesi öğretmenliği ders programlarında dijital medya okuryazarlığı dersinin de olması gerektiğini öneren Kırmusaoğlu, “ailelerin ve öğretmenlerin çocuğa iyi ve doğru rol model olabilmeleri, onların iyi bir dijital medya okuryazarı olması ile doğru orantılıdır” diyor.