İFİG Sempozyumunun 35. oturumunda iletişim ve yapay zekâ konuşuldu
19.05.2024 19:09

İFİG Sempozyumunun 35. oturumunda iletişim ve yapay zekâ konuşuldu


Haber: Suden Gülsüm Işık / Fotoğraf: Eda Nur Harmanda

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 15-17 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 11.Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Eşitsizlik ve Veri Sömürgeciliği Sempozyumu’nun “İletişim ve Yapay Zekâ” başlıklı 35. oturumunu Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aytül Tamer Torun yönetti.

Oturumda İstanbul Üniversitesi’nden Meltem Güreller, “Yapay Zekâ Sistemlerinin Ekolojik Dengeye Etkileri:Veri Madenciliği İle Artan Karbon Salınımı ve Olası Çevresel Tahribatlar”; İstanbul Kültür Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Efe Anğın, "Dijital Eşitsizlikler Çerçevesinde Yapay Zekâ: ChatGPT Örneği”; Üsküdar Üniversitesi’nden Yağmur Tanrıverdi, “Sosyal Medya Algoritmaları ve İçerik Üreticileri: ‘İnstagram’ Özelinde Bir Nitel Çalışma”; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Derya Nacaroğlu, “Yapay Zekâ: Toplumsal ve Gündelik Hayatın Dönüşümü”; ve Munzur Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Kemal Deniz, “GPT ve Üretken Yapay Zekâ Kullanıcılarının Farkındalık Düzeyi” başlıklı bildirilerini sundular.