Sempozyumun 46. Oturumunda film çalışmalarında eleştirel yaklaşımlar ele alındı
18.05.2023 10:45

Sempozyumun 46. Oturumunda film çalışmalarında eleştirel yaklaşımlar ele alındı


Haber Üsküdar - Sefa Mert Kahraman

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 16-18 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 10.Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Kapitalizm ve İletişim Sempozyumunun "Film Çalışmalarında Eleştirel Yaklaşımlar" başlıklı kırk altıncı oturumunu Mersin Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Senem Ayşe Duruel Erkılıç yönetti.

Oturumda İstanbul Üniversitesi’nden Özgür Yılmaz, “Şimdiki Zamanda Siberpunk: The Boys Dizisi Örneği Üzerinden Teknolojik Kötümserlik ve Siyaset Tartışmaları”; İstanbul Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mesut Aytekin, “Dijital Platformların Küyerel Pazarlama Stratejileri: Netflix’in Türk Filmleri Üzerine Bir İnceleme”; Üsküdar Üniversitesi’nden Ece Poyraz, “Svod Kanallarında İçerik Pazarlamasının Rolü: Netflix İnstagram Hesabı İncelemesi; Üsküdar Üniversitesi’nden Betül Avcuoğlu Arslan, “Müzik Videolarında Ürün Yerleştirme: Bir Nöropazarlama Araştırması”; ve Mersin Üniversitesi’nden Arş. Gör. Onur Aytaç, Platform Kapitalizmi Çağında Bir Ayrık Otu: MUBİbaşlıklı bildirilerini sundular.