Üsküdar İletişim'de akreditasyon süreçleri hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı
24.09.2021 17:26

Üsküdar İletişim'de akreditasyon süreçleri hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı


Haber Üsküdar

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin akreditasyon faaliyetleri kapsamında Prof. Dr. Süleyman İrvan tarafından fakülte öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi, iletişim eğitiminin kalitesini yükseltmeyi amaçlayan ve İLAD (İletişim Araştırmaları Derneği)’nin oluşturduğu İLEDAK (İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu) tarafından yürütülen akreditasyon süreci hazırlıkları kapsamında akademisyenlere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Daha önce Yeni Medya ve Gazetecilik adı ile İLEDAK tarafından akreditasyon verilen ve yeni adı ile tekrar akreditasyon sürecine giren Gazetecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Süleyman İrvan, akreditasyon faaliyetlerinin Türkiye’deki geçmişinden bahsederek giriş yaptığı toplantıda, akreditasyon sürecinde yapılması gerekenler ve İLEDAK’ın akreditasyon kriterleri hakkında ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi.

Gazetecilik Bölümü’nün daha önce eski adı ile başarılı bir akreditasyon süreci geçirdiğini ve Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin diğer bölümlerinin de akreditasyon sürecine girmek için gerekli başvuru kriterlerini sağladığını belirten Prof. Dr. Süleyman İrvan, akreditasyon sürecinde ilk adımın bölümlerin kendi öz değerlendirmelerini gerçekçi bir şekilde yapmaları olduğunu ifade etti. İLEDAK’ın akreditasyon için başvuran bölümlerden öncelikle bir dizi kritere göre kendi eğitimlerini değerlendirmelerini talep ettiğinin altını çizen Prof. Dr. İrvan, bölümlerin kendi güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olmalarının bu aşamada büyük önem taşıdığını dile getirdi. Başvuran bölüm tarafından hazırlanan öz değerlendirme raporunun gerçekçiliğinin İLEDAK’ın kurum ziyaretinde ortaya çıktığını dile getiren Prof. Dr. İrvan, kendi koşullarını nesnel bir şekilde değerlendiremeyen bölümlerin akreditasyon sürecinde başarılı olamayacaklarını ifade etti. Öz değerlendirme raporunun bölümdeki tüm akademisyenlerin katılımıyla hazırlanması gerektiğini ifade eden İrvan, akreditasyonun yakın gelecekte zorunlu hale gelebileceğine dikkat çekti. Sunumunda, ABD örneği üzerinden akreditasyon almamış bölümlerin doktora programı açamaması gibi kısıtlamaların Türkiye’de de getirilmesinin mümkün olduğunu belirtti.

Akreditasyon sürecinde en önemli unsurun, yapıldı denilen faaliyetlerin kanıtlanması olduğunu ifade eden Prof. Dr. Süleyman İrvan, Türkiye’de eğitim sisteminin temel probleminin, gerçekleştirilen faaliyetlerin ve alınan sonuçların somut şekilde raporlanmasındaki eksiklik olduğunun altını çizdi. Akreditasyon sürecinde hazırlanan öz değerlendirme raporunda yer verilen kanıtların aynı zamanda eğitimcilerin kendi faaliyetlerinin kayıtlarını tutmaları bakımından da faydalı olduğunun ifade edildiği sunumda, akreditasyon sürecinin akademisyenlerin kendi gelişimlerini görmeleri açısından faydalı olduğuna dikkat çekildi. Prof. Dr. İrvan, öz değerlendirme raporunda akademisyenlerin yanı sıra öğrencilerin de sürece dâhil edilmesi gerektiğini belirtti. Bölüm toplantılarında öğrenci temsilcilerinin de yer alması gerektiğinin altını çizen İrvan, öğrencilere akreditasyon sürecinin kendileri için ne tür faydalar sağladığının anlatılması gerektiğini belirtti.

Gazetecilik Bölümü’nün iki yıllık akreditasyon aldığı bir önceki akreditasyon sürecinden örnekler veren Prof. Dr. Süleyman İrvan, sürecin önemli bir parçasının da dış paydaşlar olduğunu ifade etti. Bölümlerin dış paydaşlar ile düzenli olarak görüşmesi ve bu görüşmelerin raporlanması gerektiğini belirten Prof. Dr. İrvan, değerlendirme komitesinin dış paydaşlar ile de görüştüğünü ifade etti.

Prof. Dr. Süleyman İrvan’ın öz değerlendirme raporunda yer alan 11 kritere ilişkin sunumuyla devam eden toplantı, akademisyenlerin sürece dair sorularının cevaplandırılmasının ardından sona erdi.