Görsel İletişim ile Reklamcılık programları akreditasyon sürecinde
26.12.2022 15:13

Görsel İletişim ile Reklamcılık programları akreditasyon sürecinde


Haber Üsküdar

İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) adına iletişim alanındaki programların akreditasyon değerlendirme süreçlerini yürüten İLEDAK değerlendirme ekibi, Üsküdar Üniversitesi'ne kurum ziyareti gerçekleştirdi.

İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı ile Reklamcılık programlarının değerlendirmeye alındığı ve 21-26 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşen kurum ziyaretinde değerlendirme ekipleri altyapı olanaklarını inceledi, Üsküdar Üniversitesi yöneticileriyle, öğretim üyeleriyle, öğrencilerle, mezunlarla ve dış paydaşlarla görüştü.

İlk gün çevrim içi görüşmeler yapıldı

Ekip Başkanı Prof. Dr. Recep Tayfun ve Ekip Eşbaşkanı Prof. Dr. Emet Gürel, Görsel İletişim Tasarımı programı değerlendiricileri Prof. Dr. Mehmet Koştumoğlu ve Doç. Dr. Şenay Alsan, Reklamcılık programı değerlendiricileri Prof. Dr. Billur Ülger ve Doç. Dr. Özge Uluğ Yurttaş ile öğrenci değerlendirici Cem Eren’den oluşan İLEDAK Değerlendirme Ekibi ziyaretin ilk günü Zoom platformu üzerinden çevrim içi görüşmeler gerçekleştirdi.

Ekip ilk olarak Üsküdar Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Zelka ile, ardından İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör ile görüştü. Görüşmede Prof. Dr. Mehmet Zelka üniversite hakkında bilgi verirken, Prof. Dr. Nazife Güngör de İletişim Fakültesi’ni tanıtan bir sunum yaptı.
Daha sonra Görsel İletişim Tasarımı programı değerlendiricileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. And Algül ile, Reklamcılık programı değerlendiricileri de Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özgül Dağlı ile görüştü. Değerlendiriciler daha sonra programların öğretim elemanlarıyla teker teker görüştü. Ekip Başkanı ile Eşbaşkan da Üniversite Genel Sekreteri Selçuk Uysaler, Kalite Direktörü ve Personel Daire Başkanı Serdar Karagöz ile görüştü.

Öğrenciler, mezunlar ve paydaşlarla görüşme gerçekleştirdiler

Program değerlendiricileri, çevrim içi gerçekleşen ilk günde programların öğrencileri ve mezunlarıyla da görüşmeler gerçekleştirdiler Bu görüşmelerde her sınıftan ikişer öğrenci ile dörder mezun hazır bulundu. Değerlendiriciler daha sonra programların dış paydaşları ile de çevrim içi görüşmeler yaptılar.

İkinci gün mekanlar gezildi

Kurum ziyaretinin ikinci günü (23 Aralık Cuma) saha ziyareti gerçekleştirildi. Ekip başkanı Prof. Dr. Recep Tayfun ile program değerlendiricileri İletişim Fakültesi’ne ziyarette bulundular. Bu ziyaret kapsamında öğretim üyeleriyle yüz yüze tanışma ve konuşma fırsatı bulan değerlendirme ekibi fakültenin fiziki mekanlarını; sınıfları, laboratuvarları ve stüdyoları ziyaret etti.

  

Ardından Değerlendirme Ekibi Rektörlük Senato Salonu’nda Öğrenci İşleri Daire başkanı Cumhur Demir, Bilgi Teknolojileri Daire Başkanı Murat Gülşen, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire başkanı Sinan Eker, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Özcan Demir, Engelli Öğrenci Birim Sorumlusu Doç. Dr. Esennur Sirer, Uzaktan Eğitim Birim Sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Nuri Bingöl, Kariyer Merkezi Daire Başkanı Aslı Cevahir Arabacı Keleşabdioğlu ile teker teker görüştü.

Çıkış görüşmesinde değerlendirme raporları sunuldu  

Kurum ziyaretinin son gününde (26 Aralık Pazartesi) İLEDAK program değerlendirme ekipleri gözlem ve değerlendirmelerine dayalı raporlarını Üsküdar Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Zelka ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet  hazır bulunduğu toplantıda okudu ve ardından raporların birer kopyasını Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. And Algül ile Reklamcılık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özgül Dağlı’ya verdi.

Çıkış görüşmesinde İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör, dekan yardımcısı Doç. Dr. Can Diker, Üniversite Genel Sekreteri Selçuk Uysaler, İnsan Kaynakları Direktörü Serdar Karagöz ile Görsel İletişim Tasarımı ve Reklamcılık bölümlerinin öğretim üyeleri de hazır bulundu.

Süreç devam ediyor

Bundan sonraki süreçte öncelikle programların rapora ilişkin itirazlarını aktarabilecekleri 15-gün yanıtı beklenecek. İLEDAK değerlendirme ekipleri, 15-gün yanıtlarını da dikkate alarak hazırlayacakları nihai raporlarını İLEDAK yönetimine iletecek. İLEDAK yönetimi de raporu inceleyerek karar için İLAD Yönetim Kurulu'na sunacak. Akreditasyon konusunda nihai kararı, değerlendirme ekibinin raporu ve önerisi ışığında İLAD Yönetim Kurulu verecek. Sürecin 2 ay içinde tamamlanması bekleniyor.