Salgın süresinde sosyal medyaya ilgi arttı
22.05.2020 21:44

Salgın süresinde sosyal medyaya ilgi arttı


Haber Üsküdar - Melisa Duygun ve Merve Şişman

15-25 yaş arasındaki 200 kişiyle yaptığımız araştırma, Covid-19 salgını sürecinde sosyal medyaya ilginin arttığını gösteriyor.

Koronavirüs (Covid-19) salgınında insanlar, yapılan çağrılara da uyarak evde kalmaya daha fazla özen gösteriyorlar. Peki insanlar evlerde nasıl vakit geçiriyorlar? Haber Üsküdar muhabirleri olarak 15-25 yaş aralığında olan iki yüz gence, evlerinde kaldıkları bu süreçte neler yaptıklarını, nasıl vakit geçirdiklerini sorduk. Aldığımız cevaplardan telefon, bilgisayar, tablet gibi iletişim teknolojilerine ilgilerinin arttığını gözlemledik. Sosyal medyanın ilgi odağı olduğunu ve aile yaşantılarını olumsuz etkilediğini gördük. 

İnstagram gençler arasında en popüler sosyal medya platformu

108 kadın ve 92 erkekten oluşan örneklemimizdeki gençlere eğitim, iş hayatı ve sosyal medya kullanımlarıyla alakalı sorular sorduk. “Evlerinize kaldığınız bu dönemde hangi sosyal medya platformunu daha sık kullanıyorsunuz?" şeklindeki sorumuza, araştırmaya katılan gençlerin yüzde 51'i yani 102 genç İnstagram cevabını verdi. Araştırmaya katılanların yüzde 20,5'ini oluşturan 41 genç Twitter’ı; yüzde 17'sini oluşturan 34 genç YouTube'u tercih ettiklerini söyledi. Öte yandan, araştırmaya katılanların sadece yüzde 11,5'ini oluşturan 23 genç ise Facebook'u tercih ettiklerini ifade ettiler.   

Gençler sosyal medya kullanmadıklarında televizyon izliyorlar

Araştırmada katılımcılara, "Sosyal medya kullanmadığınız zamanlarda evde ne yapıyorsunuz?" diye sorduğumuzda en popüler aktivitenin televizyon izlemek olduğunu gördük. Katılımcı kadınların 31'i (%28.7) televizyon izlediklerini; 26'sı (%24) kitap okuduklarını; 26'sı (%24) aile ile sohbet ettiklerini; 25'i de (%23) yemek yaptıklarını ifade ettiler. Katılımcı erkeklerin 34'ü (%36,9) televizyon izlediklerini; 24'ü (%26) aile ile sohbet ettiklerini; 17'si (%18,4) kitap okuduğunu; 16'sı (%17,39 ise yemek yaptıklarını belirttiler.