Sempozyumun 11. oturumunda dijital dönüşüm, medya ve gündelik hayat konuları ele alındı
17.05.2023 10:48

Sempozyumun 11. oturumunda dijital dönüşüm, medya ve gündelik hayat konuları ele alındı


Haber Üsküdar - Ayça Aracıçam

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 16-18 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 10.Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Kapitalizm ve İletişim sempozyumunun “Dijital dönüşüm medya ve gündelik hayat" başlıklı on birinci oturumunu İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ala Sivas Gülçur yönetti.

Oturumda Üsküdar Üniversitesi’nden Halide Nur Karadeniz, “Antisemit Kavramının Ana Akım ve Alternatif Medyada Görünürlüğü Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme”; Ankara Üniversitesi’nden Buğrahan Demirci, “Neoliberalizmin Sömürü Stratejisi Olarak 'Oyunlaştırma': Türkiye’deki Örneklerinin Eleştirel Bir Çözümlemesi”; Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan Mehmet Pehlivan, “Dijitalleşen Dünyada Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Din Eğitimi Faaliyetleri”; Üsküdar Üniversitesi’nden Kubilay Kara ile Arel Üniversitesi’nden Arş. Gör. Dr. Oktay Kara, “Çocuk Oyunlarının Metalaştırılması: Beter Böcük Youtube Kanalına Eleştirel Bir Bakış” ve Ankara Hacı Bayram Üniversitesi’nden İlkay Solmaz, Mehmet Yumrutaş ve Prof. Dr. İbrahim Hakan Dönmez, “İletişim Dergileri Makalelerinde Dijitalleşmenin Tematik Dönüşümü” başlıklı bildirilerini sundular.