Sempozyumun 28. oturumunda sinema, kültür ve toplum konuları ele alındı
17.05.2023 13:50

Sempozyumun 28. oturumunda sinema, kültür ve toplum konuları ele alındı


Haber Üsküdar - Sefa Mert Kahraman

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 16-18 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 10.Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Kapitalizm ve İletişim sempozyumunun "Dijitalleşme, Sosyal Medya ve Temsil" başlıklı yirmi sekizinci oturumunu İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Seçkin Özmen yönetti.

Oturumda Üsküdar Üniversitesi’nden Halime Erdal, “Günlük Yaşam Pratiği Olarak TV Dizisi ve İzleyicilerinin İkinci Ekran Kullanımı ve Değişen Kullanıcı Davranışları”; Amasya Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Selin Kiraz Demir ve İstanbul Aydın Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Gülsün Bozkurt, “Mitolojik Öykülerin Dijital Yapımlarda Kullanımı Üzerine Bir İnceleme: Şahmaran Efsanesi”; Kocaeli Üniversitesi’nden Öğr. Gör. İrem Oran, “Kriz ve Afet Döneminde Bilgi Düzensizlikleri ve Yanlış Bilgi İle Mücadele: 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi Örneği” başlıklı bildirilerini sundular.