Üsküdar İletişim’in iki programı daha akreditasyon sürecinde
26.12.2023 15:10

Üsküdar İletişim’in iki programı daha akreditasyon sürecinde


Haber Üsküdar

İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) adına iletişim alanındaki programların akreditasyon değerlendirme süreçlerini yürüten İLEDAK değerlendirme ekibi, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne kurum ziyareti gerçekleştirdi.

İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema ile Halkla İlişkiler ve Tanıtım programlarının değerlendirmeye alındığı ve 24-26 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleşen kurum ziyaretinde değerlendirme ekipleri fakültenin eğitim mekanlarını inceledi, Üsküdar Üniversitesi yöneticileriyle, fakülte ve bölüm yöneticileriyle, öğretim üyeleriyle, öğrencilerle, mezunlarla ve dış paydaşlarla görüştü.

İlk gün mekân ziyareti yapıldı

Ekip Başkanı Prof. Dr. Senem Duruel Erkılıç ve Ekip Eşbaşkanı Prof. Dr. Sevimece Karadoğan Doruk, Radyo, Televizyon ve Sinema programı değerlendiricileri Prof. Dr. Ruken Öztürk ve Prof. Dr. Nihan Gider Işıkman, Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı değerlendiricileri Prof. Dr. Şebnem Çağlar ve Doç. Dr. Özlem Akkaya ile öğrenci değerlendirici İlayda Dal’dan oluşan İLEDAK Değerlendirme Ekibi, ziyaretin ilk günü İletişim Fakültesi ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyarette ilk olarak İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman İrvan fakülteyi tanıtan bir sunum yaptı. Ardından, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Esennur Sirer ile Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özge Uğurlu Akbaş, bölümlerini tanıtan sunumlarını gerçekleştirdiler. Fakültenin fuaye alanında yapılan bu toplantıya Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazife Güngör, Üniversite Genel Sekreteri Selçuk Uysaler, Genel Sekreter Yardımcısı Asil Barış, Personel Daire Başkanı Serdar Karagöz, Kurumsal İletişim Daire Başkanı Tahsin Aksu, Bilgi Teknolojileri Daire Başkanı Murat Gülşen, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Sinan Eker, İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı, Doç. Dr. Bahar Muratoğlu Pehlivan, Fakülte Sekreteri Ayşe Gül Okkıran ile bölümlerin öğretim elemanları katıldı.

Sunumların ardından değerlendirme ekibi fakültenin bilgisayar laboratuvarları, sınıfları, atölyeleri, öğretim üyesi ofisleri ile televizyon stüdyolarını gezdi ve mekanlar hakkında bilgi aldı.

İkinci gün görüşmeler gerçekleştirildi

İLEDAK değerlendirme ekibi ziyaretin ikinci gününü belge inceleme ve görüşmelerle tamamladı. Ekip Başkanı Prof. Dr. Senem Duruel Erkılıç ve Ekip Eşbaşkanı Prof. Dr. Sevimece Karadoğan Doruk, ilk olarak Dekan Prof. Dr. Süleyman İrvan ile ardından da Rektör Prof. Dr. Nazife Güngör, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sevil Atasoy, Prof. Dr. Muhsin Konuk ile görüştüler. Daha sonra da üniversitenin idari birimlerinin yöneticileri Cumhur Bakır, Serdar Karagöz, Peyman Jaferi, Özcan Demir, Murat Gülşen, Tahsin Aksu, Sinan Eker, Remziye Çopur ve Ayşe Öztürk’ten bilgi aldılar.

Radyo, Televizyon ve Sinema programı değerlendiricileri Prof. Dr. Ruken Öztürk ve Prof. Dr. Nihan Gider Işıkman, bölüm başkanı Doç. Dr. Esennur Sirer ile; Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı değerlendiricileri Prof. Dr. Şebnem Çağlar ve Doç. Dr. Özlem Akkaya da Doç. Dr. Özge Uğurlu Akbaş ile görüştü. Program değerlendiricileri daha sonra bölümlerin öğretim üyeleri, araştırma görevlileri, öğrencileri, mezunları ve dış paydaşlarıyla ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdiler. Öğrenci değerlendirici İlayda Dal da öğrencilerle görüşmeler gerçekleştirdi.    

Çıkış görüşmesinde değerlendirme raporları sunuldu

Kurum ziyaretinin üçüncü ve son gününde İLEDAK program değerlendirme ekipleri gözlem ve değerlendirmelerine dayalı raporlarını Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazife Güngör’ün hazır bulunduğu toplantıda okudular ve ardından raporların ilgili sayfasını İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman İrvan’a teslim ettiler

Çıkış görüşmesinde üniversite genel sekreteri, daire başkanları, bölüm başkanları ile bölümlerin öğretim üyeleri de hazır bulundu.

Süreç devam ediyor

Bundan sonraki süreçte İLEDAK yönetimi de raporu inceleyerek karar için İLAD Yönetim Kurulu'na sunacak. Akreditasyon konusunda nihai kararı, değerlendirme ekibinin raporu ve önerisi ışığında İLAD Yönetim Kurulu verecek. Sürecin iki ay içinde tamamlanması bekleniyor.