Sempozyumun 45. oturumunda dijital çağda televizyon ve film izleme pratikleri ele alındı
18.05.2023 10:45

Sempozyumun 45. oturumunda dijital çağda televizyon ve film izleme pratikleri ele alındı


Haber Üsküdar - Sefa Mert Kahraman

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 16-18 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 10.Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Kapitalizm ve İletişim Sempozyumunun “Dijital Çağda Televizyon ve Film İzleme Pratikleri” başlıklı kırk beşinci oturumunu Fenerbahçe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Neşe Kars Tayanç yönetti.

Oturumda Üsküdar Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Denizcan Kabaş, “Dijital Mecralarda Kullanıcı Emeği Sorunsalı Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme”; Maltepe Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kara, Dairesel Anlatım Biçimi Olarak Televizyon Belgesellerinde Dramatik Yapı”; Trabzon Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emir Yıldız, “Platform Emperyalizmi: Dijital Kapitalizmin En Yüksek Aşaması”; Üsküdar Üniversitesi’nden Abdulkadir Çabuk, “Küreselleşen Televizyon ve Kültür: Türkiye’de Yaşayan Arap Televizyon İzleyicileri ve Türk Dizileri Üzerine Bir Araştırma”; ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Doç. Dr. Erol İlhan ve Seçil Tanrıverdi, “Homofobi Bağlamında Dijital Oyun Bağımlılığının Sinemada Temsili: Nerve/Oyun Filminin Çözümlemesibaşlıklı bildirilerini sundular.